Strona główna » GDPR/RODO

Tag: GDPR/RODO

Wpis
Podsumowanie roku 2019 z RODO

Podsumowanie roku 2019 z RODO

Rok zapowiadał się na intensywny pod kątem dalszego dostosowywania regulacji wewnętrznych w wielu firmach, przede wszystkim w działach marketingu i sprzedaży, gdzie nowe rozporządzenie budziło najwięcej kontrowersji. I taki też był. Posypały się pierwsze kary nałożone przez UODO, wprowadzono dodatkowe, precyzujące przepisy, powstało sporo interpretacji, IAB wydał wartościowy raport. Nawet powstał rynek usług związanych z RODO. Na co szczególnie warto zwrócić uwagę? Kary. Tak,...

Wpis
RODO w iPresso: zgoda na gromadzenie danych w konkretnym celu

RODO w iPresso: zgoda na gromadzenie danych w konkretnym celu

iPresso dysponuje szerokim wachlarzem rozwiązań usprawniających prowadzenie działań marketingowych w zgodzie z RODO. Jednym z nich jest odnotowywanie przez system aktywności użytkownika, jaką jest wyrażenie określonej zgody.  Wykorzystanie poszczególnych zgód zależne jest od potrzeb konkretnej firmy. Zgody takie mogą być związane np. z wysyłką treści marketingowych, realizacją procesu rekrutacji czy przesyłaniem informacji handlowej drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody to jedna z wielu możliwych aktywności...

Wpis
Praktycznie o RODO. Część 4 – zasada celowości

Praktycznie o RODO. Część 4 – zasada celowości

Rozporządzenie RODO nakłada na firmy ograniczenia w zakresie danych osobowych, jakie mogą być gromadzone. Jedną z najważniejszych zasad jest tu zasada celowości. Oznacza ona, że gromadzone przez firmę dane osobowe mogą być zbierane tylko w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Dane takie nie mogą nigdy być przetwarzane w sposób niezgodny z ustalonymi celami. Firma nie może zatem zażądać od klienta pewnych rodzajów informacji (np....

Wpis
Tylko jedna na trzy firmy stosuje się do RODO

Tylko jedna na trzy firmy stosuje się do RODO

Pomimo że rozporządzenie RODO obowiązuje już od niemal półtora roku, jedynie 28% organizacji deklaruje, że w pełni przestrzegają zawartych w nim przepisów. Kolejne 30% badanych firm twierdzi, że jest blisko osiągnięcia pełnej zgodności z regulacjami – wynika z badania przeprowadzonego przez Capgemini. Największe trudności we wprowadzeniu RODO Jakie są największe trudności w osiągnięciu pełnej zgodności z RODO? Przedsiębiorcy wskazują tu przede wszystkim na niedostosowanie ich...

Wpis
Praktycznie o RODO. Część 3: Prawo do bycia zapomnianym

Praktycznie o RODO. Część 3: Prawo do bycia zapomnianym

Zgodnie z przepisami RODO, każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo zażądania ich niezwłocznego usunięcia. Jak w praktyce wygląda realizacja tego przepisu? Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. Administrator ma też obowiązek usunięcia danych, m.in. wtedy gdy nie są one już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób...

Wpis
Rośnie świadomość Europejczyków na temat RODO

Rośnie świadomość Europejczyków na temat RODO

Dwóch na trzech Europejczyków (67%) słyszało o RODO, a trzy czwarte ankietowanych zna przynajmniej jedno z sześciu praw gwarantowanych w ramach ochrony danych osobowych, wynika z raportu Special Eurobarometer 487a – The General Data Protection Regulation. 67% respondentów słyszało o RODO, choć tylko 36% wie, czego dotyczy to rozporządzenie (31% słyszało o nim, ale nie wie nic na jego temat). Niemal jedna trzecia (32%) mieszkańców UE...

Wpis
Praktycznie o RODO. Część 2: Obowiązek informacyjny

Praktycznie o RODO. Część 2: Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny jest jedną z podstawowych zasad zawartych w RODO. Każda osoba, której dane są gromadzone, musi zostać szczegółowo poinformowana o tym, kto zbiera informacje na jej temat, jakie są to dane, w jakim celu są one gromadzone i jak długą będą przetwarzane, a także o ich ewentualnym przekazywaniu trzecim podmiotom. Osobę, której dane będą przetwarzane, należy również poinformować o przysługujących jej prawach do wglądu,...

  • 1
  • 2
  • 6