Strona główna » Praktycznie o RODO. Część 2: Obowiązek informacyjny

Praktycznie o RODO. Część 2: Obowiązek informacyjny

Praktycznie o RODO. Część 2: Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny jest jedną z podstawowych zasad zawartych w RODO. Każda osoba, której dane są gromadzone, musi zostać szczegółowo poinformowana o tym, kto zbiera informacje na jej temat, jakie są to dane, w jakim celu są one gromadzone i jak długą będą przetwarzane, a także o ich ewentualnym przekazywaniu trzecim podmiotom.

Osobę, której dane będą przetwarzane, należy również poinformować o przysługujących jej prawach do wglądu, poprawiania, usuwania lub przenoszenia danych, jak również o prawie do bycia zapomnianym.

Wszelkie komunikaty związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być łatwo dostępne i zrozumiałe dla osób, których dane są przetwarzane, oraz sformułowane prostym językiem.

Zasada przejrzystości wymaga, by wszelkie informacje i wszelkie komunikaty związane z przetwarzaniem tych danych osobowych były łatwo dostępne i zrozumiałe oraz sformułowane jasnym i prostym językiem. Zasada ta dotyczy w szczególności informowania osób, których dane dotyczą, o tożsamości administratora i celach przetwarzania oraz innych informacji mających zapewnić rzetelność i przejrzystość przetwarzania w stosunku do osób, których sprawa dotyczy, a także prawa takich osób do uzyskania potwierdzenia i informacji o przetwarzanych danych osobowych ich dotyczących.

Jedną z form wykorzystywanych do spełnienia obowiązku informacyjnego jest Polityka prywatności – zamieszczony na stronie internetowej dokument, którego celem jest poinformowanie użytkowników o tym, jakie dane osobowe są zbierane i w jaki sposób mogą zostać one wykorzystane.

Inną formą informowania o tym, jakie dane są zbierane jest zamieszczenie odpowiedniego komunikatu, np. pod formularzem kontaktowym, w którym użytkownik podaje swoje dane.

Co ważne, RODO nakłada też na organizacje gromadzące obowiązek umożliwienia użytkownikom wglądu, edycji i usunięcia swoich danych. Rozwiązaniem, które umożliwia realizację tego obowiązku, są np. strony profilowe.

Strony takie pozwalają na informowanie potencjalnych i aktualnych klientów o danych, które firma zgromadziła na ich temat. Rozwiązanie to zapewnia też kontaktom możliwość wycofania się z poszczególnych zgód oraz umożliwia im edycję, eksport i usunięcie wszystkich swoich danych z bazy.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.