Strona główna » Artykuły » Praktycznie o RODO

Kategoria: Praktycznie o RODO

Wpis
Praktycznie o RODO. Część 4 – zasada celowości

Praktycznie o RODO. Część 4 – zasada celowości

Rozporządzenie RODO nakłada na firmy ograniczenia w zakresie danych osobowych, jakie mogą być gromadzone. Jedną z najważniejszych zasad jest tu zasada celowości. Oznacza ona, że gromadzone przez firmę dane osobowe mogą być zbierane tylko w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Dane takie nie mogą nigdy być przetwarzane w sposób niezgodny z ustalonymi celami. Firma nie może zatem zażądać od klienta pewnych rodzajów informacji (np....

Wpis
Praktycznie o RODO. Część 3: Prawo do bycia zapomnianym

Praktycznie o RODO. Część 3: Prawo do bycia zapomnianym

Zgodnie z przepisami RODO, każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo zażądania ich niezwłocznego usunięcia. Jak w praktyce wygląda realizacja tego przepisu? Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. Administrator ma też obowiązek usunięcia danych, m.in. wtedy gdy nie są one już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób...

Wpis
Praktycznie o RODO. Część 2: Obowiązek informacyjny

Praktycznie o RODO. Część 2: Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny jest jedną z podstawowych zasad zawartych w RODO. Każda osoba, której dane są gromadzone, musi zostać szczegółowo poinformowana o tym, kto zbiera informacje na jej temat, jakie są to dane, w jakim celu są one gromadzone i jak długą będą przetwarzane, a także o ich ewentualnym przekazywaniu trzecim podmiotom. Osobę, której dane będą przetwarzane, należy również poinformować o przysługujących jej prawach do wglądu,...

Wpis
Praktycznie o RODO. Część 1: Zgoda

Praktycznie o RODO. Część 1: Zgoda

Obowiązujące od maja 2018 przepisy RODO wymusiły na firmach wprowadzenie zmian w zakresie swoich działań marketingowych. Jedną z podstawowych kwestii, na jaką muszą zwrócić marketerzy jest posiadanie odpowiednich zgód na przetwarzanie danych dla celów marketingowych. Zgoda na przetwarzanie danych według RODO Według przepisów RODO zgoda oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego,...