Strona główna » Rośnie świadomość Europejczyków na temat RODO

Rośnie świadomość Europejczyków na temat RODO

Rośnie świadomość Europejczyków na temat RODO

Dwóch na trzech Europejczyków (67%) słyszało o RODO, a trzy czwarte ankietowanych zna przynajmniej jedno z sześciu praw gwarantowanych w ramach ochrony danych osobowych, wynika z raportu Special Eurobarometer 487a – The General Data Protection Regulation.

67% respondentów słyszało o RODO, choć tylko 36% wie, czego dotyczy to rozporządzenie (31% słyszało o nim, ale nie wie nic na jego temat). Niemal jedna trzecia (32%) mieszkańców UE nie słyszała o RODO.

Szwedzi (90%), Holendrzy (87%) i Polacy (86%) najczęściej deklarują, że przynajmniej słyszeli o tych przepisach. 56% mieszkańców Polski twierdzi, że słyszało o RODO i wie, czego dotyczą przepisy, a 30% – że słyszało o rozporządzeniu, ale nie wie z czym jest ono związane. Na przeciwnym biegunie znaleźli się Włosi (50% nie słyszało o RODO) i Francuzi (55%).

Szczegółowa analiza demograficzna wykazała też, że respondenci w wieku 25-54 lat (75%) należą do bardziej świadomych istnienia przepisów RODO niż osoby młodsze (66%) lub starsze od nich (58%).

Grupą zawodową najbardziej świadomą w zakresie RODO są managerowie. Badanie wykazało też, że znajomość przepisów jest mniejsza wśród osób przeżywających trudności finansowe.

Według danych zawartych w raporcie, 73% spośród 27 000 mieszkańców UE biorących udział w badaniu potrafi wymienić przynajmniej jedno z przysługujących im praw w zakresie ochrony danych osobowych. Respondenci wskazywali na:

  • prawo do dostępu do swoich danych – słyszało o nim 65% Europejczyków (w Polsce – 69%);
  • prawo do sprostowania błędnych danych – 61% (w Polsce – 65%);
  • prawo do odmowy przyjmowania materiałów marketingu bezpośredniego – 59% (w Polsce 64%);
  • prawo do usunięcia danych i bycia zapomnianym – 57% (w Polsce 61%);
  • prawo do przenoszenia danych od jednego do drugiego dostawcy – 50% (w Polsce 58%);
  • prawo do interweniowania w przypadku decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych – 41% (w Polsce 51%).

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.