Strona główna » RODO w iPresso: zgoda na gromadzenie danych w konkretnym celu

RODO w iPresso: zgoda na gromadzenie danych w konkretnym celu

RODO w iPresso: zgoda na gromadzenie danych w konkretnym celu

iPresso dysponuje szerokim wachlarzem rozwiązań usprawniających prowadzenie działań marketingowych w zgodzie z RODO. Jednym z nich jest odnotowywanie przez system aktywności użytkownika, jaką jest wyrażenie określonej zgody. 

Wykorzystanie poszczególnych zgód zależne jest od potrzeb konkretnej firmy. Zgody takie mogą być związane np. z wysyłką treści marketingowych, realizacją procesu rekrutacji czy przesyłaniem informacji handlowej drogą elektroniczną.

Wyrażenie zgody to jedna z wielu możliwych aktywności – obok np. wejścia na monitorowaną stronę, otwarcia wiadomości e-mail, wypełnienia formularza – jaką iPresso przypisuje kontaktom znajdującym się w bazie. Informacje o aktywnościach kontaktów, jak i o wykonanych wobec nich działaniach dostępne są w historii każdego kontaktu znajdującego się w Managerze kontaktów iPresso.

Ze względu na to, że zbieranie danych powinno zawsze odbywać się w związku z realizacją konkretnego celu (przepisy RODO), zazwyczaj stosuje się kilka zgód o różnej treści. iPresso rejestruje wyrażenie każdej ze zgód wykorzystywanej przez daną firmę (np. gdy kontakt zaznaczy odpowiednie pola pod wypełnianym formularzem), pozwalając też na wgląd w historię zmian w treści każdej z nich.

W systemie dostępne są informacje o konkretnej zgodzie, która została wyrażona przez dany kontakt (np. zgoda na otrzymywanie informacji marketingowych) oraz dokładnym czasie, w którym została ona wyrażona. Dostępna jest także informacja o źródle, z którego pozyskana została zgoda, np. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub przez API.

Dzięki takiemu rozwiązaniu osoby odpowiedzialne za komunikację z potencjalnymi i aktualnymi klientami firmy zyskują dostęp do przejrzystych informacji o możliwościach prowadzenia działań wobec konkretnej osoby. Aktywność wyrażenie zgody zastosować można przy prowadzeniu wysyłek marketingowych, segmentacji kontaktów, tworzeniu scenariuszy marketingowych czy przeszukiwaniu bazy.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.