Blog iPresso Marketing Automation

RODO w iPresso: zgoda na gromadzenie danych w konkretnym celu

iPresso dysponuje szerokim wachlarzem rozwiązań usprawniających prowadzenie działań marketingowych w zgodzie z RODO. Jednym z nich jest odnotowywanie przez system aktywności użytkownika, jaką jest wyrażenie określonej zgody. 

Wykorzystanie poszczególnych zgód zależne jest od potrzeb konkretnej firmy. Zgody takie mogą być związane np. z wysyłką treści marketingowych, realizacją procesu rekrutacji czy przesyłaniem informacji handlowej drogą elektroniczną.

Wyrażenie zgody to jedna z wielu możliwych aktywności – obok np. wejścia na monitorowaną stronę, otwarcia wiadomości e-mail, wypełnienia formularza – jaką iPresso przypisuje kontaktom znajdującym się w bazie. Informacje o aktywnościach kontaktów, jak i o wykonanych wobec nich działaniach dostępne są w historii każdego kontaktu znajdującego się w Managerze kontaktów iPresso.

Ze względu na to, że zbieranie danych powinno zawsze odbywać się w związku z realizacją konkretnego celu (przepisy RODO), zazwyczaj stosuje się kilka zgód o różnej treści. iPresso rejestruje wyrażenie każdej ze zgód wykorzystywanej przez daną firmę (np. gdy kontakt zaznaczy odpowiednie pola pod wypełnianym formularzem), pozwalając też na wgląd w historię zmian w treści każdej z nich.

W systemie dostępne są informacje o konkretnej zgodzie, która została wyrażona przez dany kontakt (np. zgoda na otrzymywanie informacji marketingowych) oraz dokładnym czasie, w którym została ona wyrażona. Dostępna jest także informacja o źródle, z którego pozyskana została zgoda, np. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub przez API.

Dzięki takiemu rozwiązaniu osoby odpowiedzialne za komunikację z potencjalnymi i aktualnymi klientami firmy zyskują dostęp do przejrzystych informacji o możliwościach prowadzenia działań wobec konkretnej osoby. Aktywność wyrażenie zgody zastosować można przy prowadzeniu wysyłek marketingowych, segmentacji kontaktów, tworzeniu scenariuszy marketingowych czy przeszukiwaniu bazy.

Avatar

Michał Pasternak

Content Editor iPresso, autor tysięcy artykułów i tekstów poświęconych technologicznej magii marketingu.

Dodaj komentarz