Strona główna » Plany scoringowe w iPresso, czyli skuteczne punktowanie potencjalnych klientów

Plany scoringowe w iPresso, czyli skuteczne punktowanie potencjalnych klientów

Plany scoringowe w iPresso, czyli skuteczne punktowanie potencjalnych klientów

Lead scoring w iPresso pozwala marketerom na zautomatyzowane przyznawanie punktów potencjalnym klientom w oparciu o ich aktywności i cechy, co z kolei umożliwia odnalezienie tych spośród nich, którzy są najbliżsi dokonania zakupu. Wydzielenie grup bardziej i mniej zainteresowanych konsumentów pozwala z kolei na dobranie odpowiednio skrojonych działań, które będą na różne sposoby popychały ich do dokonania transakcji.

Plany scoringowe iPresso to funkcjonalność iPresso, która pozwala na skuteczne wykorzystanie możliwości lead scoringu. Rozwiązanie to pozwala na precyzyjne i efektywne definiowanie punktacji w oparciu o zdefiniowane przez marketera reguły.

Reguła taka określa liczbę punktów przyznawanych za zachowania danych użytkowników, takie jak odwiedziny stron internetowych, otwarcia e-maila, czy pobranie pliku z ofertą ze strony www. Określone aktywności kontaktów mogą też skutkować odejmowaniem im określonej liczby punktów. Stworzone w iPresso plany scoringowe mogą obowiązywać dla wszystkich kontaktów znajdujących się w bazie.

Plany scoringowe iPresso pozwalają na zaawansowane dookreślanie poszczególnych aktywności użytkowników. Jeżeli daną aktywnością będzie na przykład wejście na stronę internetową sprzedawcy, to marketerzy mogą na przykład sprecyzować, że osobie, która zapozna się z podstroną zawierającą cennik przyznane zostanie 30 punktów; internaucie, który zapozna się z opisem usług – 20 punktów; a temu, kto zobaczy tylko stronę główną – 5 punktów. Podobnie dookreślać można np. aktywność dokonanie zakupu (np. uwzględniając jego cenę).

Co więcej, rozwiązanie to pozwala na stworzenie reguły, w ramach której punkty zostaną przyznane za wykonanie jednej z wielu aktywności (np. wejście na określoną podstronę lub otwarcie odpowiedniego e-maila = 10 pkt). Plany scoringowe umożliwią również zastosowanie takich opcji jak capping (ograniczenie przyznawania punktów w ramach danej reguły, np. maksymalnie raz na 24 godziny) czy godziny ciszy (wstrzymanie naliczania scoringu w określonych przez marketera godzinach).

 

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.