Strona główna » Consent Manager, czyli zarządzanie zgodami w iPresso

Consent Manager, czyli zarządzanie zgodami w iPresso

Consent Manager, czyli zarządzanie zgodami w iPresso

Consent Manager to miejsce, w którym zgromadzono wszystkie funkcje iPresso związane z zarządzaniem danymi osobowymi i zgodami na prowadzenie działań marketingowych, dzięki czemu użytkownicy systemu będą mogli jeszcze sprawniej prowadzić swoje kampanie w zgodzie z RODO.

Unijne rozporządzenie RODO nakłada na firmy określone obowiązki w zakresie zbierania i przetwarzania danych osobowych. Wśród obowiązujących przepisów znajdują się m.in. zasada przejrzystości, prawo do bycia zapomnianym (każdy może zażądać niezwłocznego usunięcia swoich danych) czy konieczność posiadania zgody na przetwarzanie danych. iPresso jest w pełni dostosowane do tych wymagań dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań, takich jak strony profilowe i strony wypisań. Funkcje te pozwalają na zgodne z prawem zbieranie i przetwarzanie danych osobowych kontaktów, przy jednoczesnym umożliwieniu każdemu z nich wgląd, edycję i usunięcie swoich danych. Teraz wszystkie te możliwości dostępne są w Managerze Zgód (Consent Manager).

Dashboard zgód – dostęp do aktualnych statystyk

Dashboard zgód jest miejscem, w którym gromadzone są bieżące dane związane z liczebnością kontaktów, które wyraziły określone zgody.

dash

Poszczególne wykresy przedstawiają statystykę subskrypcji i wypisań z określonych zgód marketingowych w danym przedziale czasu, dzięki czemu marketerzy szybko zorientują się w bieżących trendach.

Zarządzanie zgodami

Zgoda jest potwierdzeniem, że dana osoba pozwala na przetwarzanie swoich danych osobowych czy prowadzenie komunikacji marketingowej. Do kontaktu, który trafi do bazy iPresso z zaznaczoną zgodą marketingową, można realizować wysyłkę informacji np. za pomocą e-maila, smsa lub wiadomości voice. Consent manager pozwala użytkownikowi iPresso na tworzenie zgód i zarządzanie nimi.

System zapewnia szerokie możliwości w zakresie zarządzania zawartości i sposobu działania zgód marketingowych – pozwala m.in. na dodawanie wielu zgód wykorzystywanych w wielu różnych celach, tworzenie ich treści w różnych językach, czy definiowanie zależności pomiędzy różnymi zgodami (np. wypisanie z jednej zgody może powodować automatyczne wypisanie się z innej). Proces zapisu i wypisu ze zgód jest w pełni zautomatyzowany dzięki wykorzystaniu formularzy zapisu do zgody, ich integracji przez API, czy możliwości automatycznego zamieszczania linków wypisujących w e-mailach (np. w stopce).

Strony wypisań 

Kolejną funkcją dostępną w Managerze są Strony wypisań. Osoby, które udzieliły zgody na otrzymywanie określonego rodzaju komunikatów, mogą taką zgodę w każdej chwili wycofać. Wypisanie się ze zgody może przebiegać poprzez kliknięcie odpowiedniego linku zawartego np. w treści e-maila i przejście na stronę wypisań.

farmto table

Strony wypisań zapewniają kontaktom możliwość rezygnacji np. z otrzymywania od danej firmy określonego rodzaju e-maili. Strona taka zostaje otwarta po kliknięciu odpowiedniego odnośnika, który może być zamieszczony w stopce e-maila. iPresso zapewnia tu szerokie możliwości m.in. pozwalając na obsługę procesów single- lub double-opt-out, tworzenie wielu wariantów stron wypisań, automatyczny hosting i generowanie adresu takich stron.

Strony profilowe

Każdej osobie, której dane zgromadzone są w bazie systemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe zgromadzone przez daną instytucję.

profilowa1

Dostępne w Consent Managerze strony profilowe pozwalają na poinformowanie potencjalnych i aktualnych klientów o danych, które firma zgromadziła na ich temat. Rozwiązanie to zapewnia też kontaktom możliwość wycofania się z poszczególnych zgód oraz umożliwia im edycję, eksport i usunięcie wszystkich swoich danych z systemu.

iPresso zapewnia możliwość tworzenia wielu różnych stron profilowych, różniących się np. wersjami językowymi czy zakresem udostępnianych danych. Pozwala też na tworzenie podstron m.in.: z danymi kontaktu, podziękowaniami czy potwierdzeniem usunięcia danych.

Marketing w zgodzie z RODO

Dzięki opisanym powyżej możliwościom Consent Managera, iPresso pozwala marketerom na prowadzenie działań w zgodzie z przepisami narzucanymi przez RODO, takimi jak zasada przejrzystości, prawo do bycia zapomnianym oraz konieczność posiadania dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.