Strona główna » Nowości w iPresso: Sekcje warunkowe HTML w e-mailach

Nowości w iPresso: Sekcje warunkowe HTML w e-mailach

Nowości w iPresso: Sekcje warunkowe HTML w e-mailach

iPresso wprowadza możliwość warunkowania treści kampanii e-mail na podstawie atrybutów i aktywności kontaktów. Poszczególne elementy takiego komunikatu zostaną dzięki temu dostosowane w oparciu o zgromadzoną w systemie wiedzę o konkretnych kontaktach.

Przykładem zastosowania tego rozwiązania może być wyświetlenie w treści e-maila odpowiednio przygotowanego fragmentu tekstu jedynie tym kontaktom, które spełnią kryteria zdefiniowane za pomocą kodu HTML.

Rozwiązanie to można wykorzystać np. w kampanii informującej o promocji na określone produkty.

W wiadomości takiej można zamieścić sekcję warunkową, która sprawi, że osobom posiadającym odpowiedni atrybut województwa, np. dolnośląskie, w treści e-maila zostanie też przekazane zaproszenie do odwiedzenia sklepu stacjonarnego mieszczącego się we Wrocławiu.

html

W przypadku, gdy dany kontakt nie posiada takiego atrybutu, można np. zaprosić go do odwiedzenia strony internetowej sklepu.

 

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.