Strona główna » Niemal 90% Polaków pozytywnie ocenia przepisy RODO

Niemal 90% Polaków pozytywnie ocenia przepisy RODO

Niemal 90% Polaków pozytywnie ocenia przepisy RODO

Zdecydowana większość Polaków pozytywnie postrzega nowe regulacje wprowadzane przez unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) – wynika z raportu Zarządzanie doświadczeniami klienta (CX) w erze RODO – jak Polacy dbają o ochronę informacji o sobie? opracowanego przez KPMG.

Niemal każda ze zmian wprowadzanych przez RODO jest postrzegana przez respondentów jako istotna lub bardzo istotna. Do najważniejszych zapisów Polacy zaliczają możliwość zażądania usunięcia swoich danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania – aż 89% ankietowanych ocenia te możliwości jako istotne lub bardzo istotne.

89% respondentów uważa też, że istotnym lub bardzo istotnym elementem nowych przepisów jest obowiązek informowania przez firmy o celu w jakim przetwarzane są udostępnione im dane osobowe.

58% ankietowanych zadeklarowało natomiast, że bardzo ważnym zapisem będzie dla nich prawo do wniesienie sprzeciwu wobec profilowania (kolejne 28% uznało to za istotny element RODO).

Za mniej ważną uznano możliwość wnioskowania o przeniesienie swoich danych osobowych do innej firmy/instytucji (37% respondentów uważa to za bardzo istotne, natomiast 6% za zupełnie nieistotne).

Jako najbardziej poufne traktowane są przez respondentów (90%) informacje urzędowe (numer PESEL, numer dowodu osobistego i paszportu) oraz finansowe (zarobki, stan konta, numery kart płatniczych). Ponad 80% ankietowanych uznaje za poufne dane dotyczące swojego zdrowia. Informacje określane jako poufne są też uznawane za te, które wymagają największej ochrony.

Polacy, którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych, najczęściej obawiają się zbyt agresywnych kontaktów marketingowych (73%), przekazania danych do innych firm (68%) oraz możliwego wycieku danych (64%).

Zapytani o to którym firmom najczęściej udzielają zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, ankietowani wskazywali na banki (72%), operatorów telekomunikacyjnych (64%), ubezpieczycieli (48%) i placówki opieki medycznej (46%).

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.