Strona główna » Wybierz najskuteczniejszą ścieżkę scenariusza MA dzięki nowej opcji w iPresso!

Wybierz najskuteczniejszą ścieżkę scenariusza MA dzięki nowej opcji w iPresso!

Wybierz najskuteczniejszą ścieżkę scenariusza MA dzięki nowej opcji w iPresso!

iPresso wprowadza ważną opcję w scenariuszach MA, która pozwoli na zwiększenie efektywności działań marketingowych. Nowość ta polega na możliwości dokonania podziału kontaktów biorących udział w scenariuszu na wiele losowych grup i przetestowaniu na nich skuteczności poszczególnych wariantów.

Opcja ta pozwoli marketerom m.in. na przeprowadzenie testów A/B/X dla różnych wariantów tego samego scenariusza, co z kolei umożliwi wyłonienie najskuteczniejszej wersji kampanii.

podzial 2

Spośród kontakty wchodzących do danego scenariusza można dzięki temu wyodrębnić np. na cztery testowe ścieżki, do których wejdą losowo wybrane kontakty. Każdy z nich otrzyma różniące się od siebie wiadomości e-mail, a zmierzenie skuteczności każdego z czterech wariantów (np. na podstawie konwersji kliknięć w linki zawarte w wiadomościach) pozwoli na wyłonienie najskuteczniejszej wersji kampanii, którą będzie można zrealizować w odniesieniu do pozostałych odbiorców.

podzial 1

Scenariusz można również testować na wiele innych sposobów np. wysyłając połowie testowej grupy odbiorców wiadomość e-mail, a drugiej połowie – wiadomość sms, albo sprawdzając czy scenariusz osiąga lepszą konwersję po zastosowaniu w wybranym miejscu ścieżki bloku opóźnienia czy też przy jego braku.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.