Strona główna » Mobile, social i odporność na reklamę – postawy najmłodszego pokolenia konsumentów

Mobile, social i odporność na reklamę – postawy najmłodszego pokolenia konsumentów

Mobile, social i odporność na reklamę – postawy najmłodszego pokolenia konsumentów

Jakie zachowania i postawy w stosunku do reklamy i marketingu przejawiają przedstawiciele tzw. generacji Z (osoby w wieku 16-19 lat)? Kantar Millward Brown sprawdził to w swoim nowym badaniu AdReaction: Engaging Gen X, Y and Z.

Najmłodsze pokolenie konsumentów charakteryzują odmienne zachowania, postawy i reakcje na przekaz reklamowy. Tym co je wyróżnia, jest m.in. większa aktywność w mediach społecznościowych (to już nie tylko Facebook czy YouTube, ale także Instagram i Snapchat) i większe zaangażowanie w kanały mobilne (74% korzysta z urządzenia mobilnego przez ponad godzinę dziennie).

Przedstawiciele generacji Z są bardziej zaawansowanymi użytkownikami technologii cyfrowych niż starsze pokolenia, a jedną z najważniejszych spraw jest dla wielu z nich (43%) nieustanny dostęp do muzyki. W porównaniu z innymi pokoleniami, najmłodsi konsumenci są mniej zaangażowani w przekaz reklamowy. Jak wynika z raportu, pomijają reklamy o 3 sekundy szybciej niż osoby należące do pokolenia X.

Jak więc skutecznie komunikować się z przedstawicielami generacji Z? Autorzy AdReaction: Engaging Gen X, Y and Z zwracają  uwagę m.in.  na następujące kwestie:

Szanuj ich przestrzeń w sieci

Pokolenie Z wyjątkowo negatywnie odnosi się do inwazyjnych formatów reklamowych, takich jak niemożliwe do pominięcia pop-up’y czy reklam wideo. Pozytywną opinię wyraża natomiast o reklamach wideo, które można pominąć po kilku sekundach.

Bądź aktywniejszy w mediach społecznościowych

Przedstawiciele pokolenia Z często korzystają z mediów społecznościowych. Nie ograniczają się przy tym do Facebooka czy YouTube’a – aktywni są też na Instagramie, Twitterze czy Snapchacie. 36% osób z generacji Z wchodzi na Instagram kilka razy dziennie, 24% – wielokrotnie odwiedza Snapchata. W pokoleniu Y (osoby w wieku 20-34 lat) wskaźniki te wynoszą odpowiednio 21% i 10%, a dla pokolenia X (35-49 lat) – 9% i 4%.

Nie ignoruj tradycyjnych mediów

Choć pokolenie Z skupione jest przede wszystkim na mediach cyfrowych, nie należy rezygnować z możliwości dotarcia za pośrednictwem mediów tradycyjnych. Najmłodsze pokolenie rzadziej korzysta z mediów takich jak telewizja (51% z nich spędza co najmniej godzinę dziennie oglądając telewizję, podczas gdy dla pokolenia X wskaźnik ten wynosi 74%), jednak wyraża pozytywniejsze opinie o reklamie outdoorowej, drukowanej, kinowej,telewizyjnej, radiowej niż o standardowych formatach reklamy online.


Raport zwraca też uwagę na następujące wyróżniki pokolenia Z:

Nacisk na media mobilne

74% przedstawicieli pokolenia Z używa urządzeń mobilnych przez co najmniej godzinę dziennie. Dla pokolenia Y wskaźnik ten wynosi 66%, a dla pokolenia X – 55%.

Krótkie reklamy online

Osoby należące do generacji Z preferują spoty reklamowe, które trwają nie dłużej niż 10 sekund.

Blokowanie reklam

Najmłodsi konsumenci częściej niż przedstawiciele starszych pokoleń korzystają na swoich komputerach stacjonarnych z oprogramowania blokującego reklamy  (31% wobec 30% dla pokolenia Y i 22% dla pokolenia X).

Badanie „AdReaction: Engaging Gen X, Y and Z” („AdReaction: Jak angażować pokolenia X, Y i Z”) przeprowadzono w 39 krajach na próbie ponad 23 tys. konsumentów w wieku 16–49 lat.

 

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.