Strona główna » Przekrój demograficzny przykładem skutecznej segmentacji

Przekrój demograficzny przykładem skutecznej segmentacji

Przekrój demograficzny przykładem skutecznej segmentacji

Przekrój demograficzny to jedna z metod raportowania i analizowania zgromadzonych danych w systemie Marketing Automation. Zastosowanie tej funkcji pozwala na zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami o zależnościach pomiędzy różnymi cechami i atrybutami (np. wiek, płeć, miasto, preferowane produkty) potencjalnych i aktualnych klientów.

Zgromadzone w bazie dane o kontaktach można analizować pod kątem posiadanych przez nich cech i przynależności do poszczególnych grup. Przekrój demograficzny pozwala na zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami o liczbowym i procentowym udziale tych kontaktów w bazie systemu.

Aby zobrazować działanie przekroju demograficznego, posłużmy się przykładem sklepu obuwniczego.

Możemy założyć, że istotnymi dla tej firmy atrybutami będą:

  • ogólne atrybuty klientów – takie jak płeć, województwo, miasto, liczba punktów scoringowych i lojalnościowych (cechy te domyślnie wprowadzone są do systemu i mają zastosowanie w każdej branży);
  • atrybuty typowe dla tej branży – system MA zapewnia tu możliwość wprowadzenia własnych atrybutów kontaktów charakterystycznych wyłącznie dla danej branży lub dla konkretnej firmy. W przypadku sklepu obuwniczego takimi atrybutami może być np. rodzaj obuwia, jakim zainteresowany jest klient (np. sandały, półbuty, mokasyny) czy rozmiar buta.

przekrój demograficzny

Jeżeli zajdzie potrzeba można również przechowywać dane bardziej szczegółowe, takie jak rodzaj materiału preferowany przez klienta, ulubiona linia produktów czy informacje o usługach posprzedażowych, np. zgłoszone reklamacje.

Przekrój demograficzny pozwala na analizę wszystkich tych danych i przedstawienie ich w jednym miejscu:

  • Liczba osób w wybranej grupie. System prezentuje tu  raporty indywidualne pod kątem danego atrybutu, np. liczba osób zainteresowanych dokładnym rodzajem obuwia i procentowy udział tych kontaktów w bazie.
  • Rozkład atrybutu kontaktów. W tym przypadku należy wybrać główny wymiar do analizy. Możemy zatem zobaczyć na wykresie jaką część całości bazy stanowią poszczególne rodzaje obuwia. Mogą być one wyświetlane w różnych formach, np. jako wykresy kołowe, słupkowe lub lista.

przekrój1

Najbardziej zaawansowaną formą przekroju demograficznego, pozwalającą na dokonanie zaawansowanego porównania, jest zestawienie ze sobą dwóch różnych cech (atrybutów).

przekrój2

W przypadku sklepu obuwniczego może to być np.  zestawienie preferowanego rodzaju butów z wiekiem klienta, województwem lub zgromadzonymi punktami scoringowymi czy lojalnościowymi.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.