Tag: integracja

Wpis
Reports Center w systemie iPresso

Reports Center w systemie iPresso

Raportowanie wyników prowadzonych działań, stopnia realizacji celów oraz aktywności konsumentów jest jedną z najważniejszych funkcji Marketing Automation. W systemie iPresso dostęp do analiz i raportów jest możliwy m.in. w dziale Reports Center, na który składają się następujące funkcje: KPI Dashboard, Tabele przestawne, Analiza aktywności, Analiza działań, Segmentacja pareto i Analiza zachowań. KPI Dashboard Key Performance Indicators to wskaźniki, za pomocą których system monitoruje poziom...

Wpis
Wielokanałowy Marketing Automation w iPresso

Wielokanałowy Marketing Automation w iPresso

Marketing Automation w systemie iPresso to kompleksowe rozwiązanie wspierające komunikację i sprzedaż. W jego ramach zintegrowano szereg kanałów komunikacji, które pozwalają na wielotorowe dotarcie do aktualnych i potencjalnych klientów. iPresso odpowiada na zapotrzebowania współczesnego marketingu, w którym komunikacja z odbiorcami przebiega na wielu różnych poziomach zarówno w Internecie, jak i poza nim. System gromadzi i analizuje informacje o zachowaniach i właściwościach naszych kontaktów, monitoruje ich działania. Na tej podstawie wyciąga wnioski,...

  • 1
  • 7
  • 8