Strona główna » Marketing zintegrowany w systemie Marketing Automation

Marketing zintegrowany w systemie Marketing Automation

Marketing zintegrowany w systemie Marketing Automation

Marketing zintegrowany polega na zastosowaniu różnorodnych, skoordynowanych ze sobą działań marketingowych, reklamowych i PR-owych. Właściwa integracja wielu narzędzi daje lepsze efekty niż pojedyncze, oderwane od siebie działania marketingowe.

Czym jest marketing zintegrowany?

integrated30Zgodnie z definicją American Association of Advertising Agencies marketing zintegrowany (Integrated Marketing Communication – IMC) jest metodą realizacji celów marketingowych za pomocą różnorodnych, skoordynowanych ze sobą działań, które mają wspierać się nawzajem prowadząc do spotęgowania osiąganego efektu.

Nie chodzi tu jedynie o zastosowanie wielu odmiennych działań, lecz o ich odpowiednią synchronizację, która pozwala na osiągnięcie efektu synergii. Umiejętnie połączone ze sobą akcje marketingowe i reklamowe w odmiennych kanałach komunikacji prowadzą do osiągnięcia lepszych rezultatów, niż pojedyncze, oderwane od siebie działania.

Każdy z kanałów komunikacji posiada swoje ograniczenia i żaden nie dotrze do wszystkich potencjalnych konsumentów. Dzięki synchronizacji wielu środków przekazu marketerzy zwiększają szanse na szersze rozprzestrzenienie swoich treści i w efekcie osiągnięcie lepszego efektu sprzedażowego.

Zintegrowany marketing stawia potencjalnego klienta w centrum swoich działań i dąży do jak najskuteczniejszego otoczenia go z każdej strony, zgodnie z założeniami 360 Degree Marketingu.

 

Integracja kanałów komunikacji

Zintegrowana komunikacja z konsumentami powinna się odbywać zarówno z wykorzystaniem działań online jak i offline. Marketerzy wzmacniają swój przekaz łącząc ze sobą możliwości stron internetowych, blogów, mediów społecznościowych, e-mail marketingu, tradycyjnej reklamy, programów lojalnościowych czy informacji prasowych zamieszczanych w mediach elektronicznych i tradycyjnych.

Potencjalni klienci zazwyczaj wyszukują informacje o produktach i usługach w Internecie. Dla marketerów istotny staje się więc Search Engine Marketing, którego celem jest sprawienie, by konsumenci odnaleźli odpowiednią stronę i zainteresowali się jej zawartością. Konieczne jest tu właściwe pozycjonowanie w wyszukiwarkach oraz zapewnienie wartościowego contentu, który zaciekawi odbiorców.

Istotne dla marketingu zintegrowanego są też działania w mediach społecznościowych. Ich celem jest przyciągnięcie konsumentów i zdobycie ich zainteresowania. Treści publikowane przez firmy w social media nie muszą odnosić się bezpośrednio do sprzedawanych przez firmę produktów czy świadczonych usług. Ich celem jest zaciekawienie odbiorców, przekazanie im treści, które są dla nich atrakcyjne, ważne lub zabawne.

Działania te powinny być spójne z bezpośrednią komunikacją z odbiorcami, która prowadzona jest za pomocą działań Direct Marketingu: wysyłanych mailingów czy wiadomości sms. Skuteczność tego rodzaju kampanii zwiększa się wraz ze wzrostem poziomu personalizacji treści, która jest możliwa dzięki systemowi Marketing Automation.

Możliwości te wspierane są działaniami typowo reklamowymi (np. kampanie banerowe) i PR-owymi (np. publikacja informacji prasowych). Zastosowanie danych funkcji zależne jest od potrzeb i możliwości konkretnej marki. Właściwa koordynacja poszczególnych akcji daje szansę na znaczne zwiększenie ich efektów.

Zintegrowane narzędzia marketingowe w systemie Marketing Automation

Stworzenie takiej spójnej strategii i realizacja jej założeń jest możliwe dzięki zastosowaniu systemu Marketing Automation, który integruje w sobie różne funkcje marketingowe.

Jest to niezwykle skuteczne rozwiązanie marketingowe, które łączy w jednym miejscu różnorodne działania marketingowe, umożliwia sprawne i intuicyjne zarządzanie nimi, a także na bieżąco monitoruje i analizuje efekty prowadzonych kampanii pozwalając na optymalizację ich założeń.

Marketing Automation pozwala na prowadzenie działań marketingu bezpośredniego, komunikację poprzez media społecznościowe, zarządzanie programami lojalnościowymi czy tworzenie i publikację informacji prasowych. System gromadzi dane o potencjalnych i aktualnych klientach, personalizuje komunikację z nimi i prowadzi ich poprzez cały proces sprzedażowy za pomocą zaawansowanych algorytmów. Pozwala na stałe monitorowanie efektywności kampanii marketingowych i poziom realizacji zakładanych celów.

Marketing Automation daje możliwość prowadzenia spójnej, wielokanałowej komunikacji z odbiorcami, zarówno offline jak i w Internecie. Jest to możliwe zarówno poprzez kompleksowe narzędzia zawarte w systemie, jak i dzięki integracji z zewnętrznymi narzędziami i serwisami, takimi jak Facebook, Twitter, YouTube, SlideShare, Tradedoubler czy Salesforce.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.