Strona główna » Reports Center w systemie iPresso

Reports Center w systemie iPresso

Reports Center w systemie iPresso

Raportowanie wyników prowadzonych działań, stopnia realizacji celów oraz aktywności konsumentów jest jedną z najważniejszych funkcji Marketing Automation. W systemie iPresso dostęp do analiz i raportów jest możliwy m.in. w dziale Reports Center, na który składają się następujące funkcje: KPI Dashboard, Tabele przestawne, Analiza aktywności, Analiza działań, Segmentacja pareto i Analiza zachowań.

KPI Dashboard

Key Performance Indicators to wskaźniki, za pomocą których system monitoruje poziom realizacji zakładanych celów. Monitorowanie KPI dostarcza marketerom cennej wiedzy o rezultatach przeprowadzonych działań, pozwala na optymalizację strategii marketingowej i dostosowanie działań do bieżących okoliczności.

Dzięki właściwemu zdefiniowaniu tych wskaźników marketerzy otrzymują rzetelne informację o efektach swoich działań i wiedzą na co dokładnie przeznaczyli pieniądze.

Do najistotniejszych KPIs zalicza się te, które mierzą wyniki sprzedażowe i wiążą się z dochodami firmy. System może jednak monitorować dowolne, mierzalne wskaźniki, które marketerzy uznają za istotne, takie jak np. liczba odwiedzin strony internetowej czy poziom aktywności odbiorców w mediach społecznościowych.

 

KPI1
Wykres obrazujący poziom realizacji KPIs. Grafika przedstawiająca słońce oznacza, że założenia są realizowane
kpi2
Gdy cele nie są realizowane zamiast słońca pojawiają się chmury i burza

 

Tabele przestawne

Tabele przestawne umożliwiają odnalezienie zależności pomiędzy poszczególnymi danymi dotyczącymi konkretnych kontaktów. Kontakty te mogą zostać określone na podstawie ich aktywności, przeprowadzonych w stosunku do nich działań lub przypisanych im atrybutów.

tabela przestawna1
Tabela przestawna

W formie tabeli przestawnej marketerzy otrzymują zatem np. informację o stosunku wejść na stronę lub otwarć e-mailingu do regionu, w którym mieści się dana firma.

Raporty te można przeglądać w formie tabeli lub za pomocą wykresów słupkowych, liniowych, rozproszenia, kołowych i skumulowanych.

wykres1
Wykres kołowy

 

Wykres liniowy
Wykres liniowy

 

wykres tabela przestawna1
Wykres słupkowy

 

Analiza aktywności

iPresso analizuje aktywności kontaktów znajdujących się w bazie danych. Do aktywności tych zaliczamy np. kliknięcie określonego linka, wejście na stronę, wypełnienie formularza.

Analiza ta może zostać dokonana dla konkretnej osoby lub dla wybranej grupy osób, określonej na podstawie przypisanej jej kategorii albo tagu.

Analiza aktywności może obejmować okres tygodnia, miesiąca, kwartału lub roku.

analiza aktywności
Analiza aktywności

 

Analiza działań

Analiza działań funkcjonuje na podobnej zasadzie, co analiza aktywności kontaktów. W tym przypadku analizowane są jednak działania wykonane w stosunku do danych osób.

Działaniami takimi są np. wysyłka e-mailingu lub smsa, wejście do algorytmu Marketing Automation czy rozmowa przez LiveChat.

analiza działań
Analiza działań

 

Analiza zachowań

System iPresso posiada również możliwość przedstawienia analizy zachowań kontaktów w formie raportu przepływów.

Raport przepływów prezentuje sekwencję kolejnych zachowań podejmowanych przez określone osoby. Widoczne jest tu następowanie po sobie konkretnych czynności, wykonanych przez określone grupy osób.

raport przepływów
Raport przepływów

 

Segmentacja pareto

Segmentacja kontaktów pozwala na przeanalizowanie rozkładu punktów przydzielonych danym osobom za pomocą lead scoringu.

segmentacja pareto
Segmentacja pareto

Zasada pareto oznacza tutaj podział kontaktów na 20% najwyżej punktowanych oraz pozostałe 80%. Daje to marketerom wiedzę o najbardziej wartościowej grupie leadów.

 

Dzięki zastosowaniu możliwości analizy oferowanych przez Marketing Automation marketerzy dysponują lepszym rozpoznaniem reakcji potencjalnych klientów i efektywności swoich działań. Mogą stale monitorować poziom realizacji swoich celów i na bieżąco reagować na zmieniającą się sytuację na rynku. Prowadzi to do optymalizacji strategii sprzedażowej i marketingowej, co przekłada się na wymierne korzyści dla firmy.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.