Tag: 360 marketing

Wpis
360 Degree Marketing w systemie Marketing Automation

360 Degree Marketing w systemie Marketing Automation

360 Degree Marketing to strategia polegająca na integracji i koordynacji wielu rodzajów działań marketingowych należących do takich kategorii jak social media marketing, direct marketing, reklama internetowa czy Search Engine Marketing. Prowadzenie kampanii zintegrowanego marketingu jest możliwe dzięki zastosowaniu systemu Marketing Automation. Rozwiązanie to wspiera marketing w sposób kompleksowy i umożliwia koordynację wielu odmiennych kanałów komunikacji z odbiorcami. Właściwe zastosowanie Marketing Automation skutkuje...

Wpis
Co to jest 360 Degree Marketing?

Co to jest 360 Degree Marketing?

Marketing opierający się na zintegrowanych ze sobą narzędziach i środkach przekazu daje lepsze rezultaty niż pojedyncze, oderwane od siebie działania. Umiejętna koordynacja odmiennych narzędzi marketingowych pozwala na uzyskanie efektu synergii i poprawienie wyników prowadzonych kampanii. 360 Degree Marketing (Marketing 360 stopni) polega właśnie na takiej integracji i koordynacji działań marketingowych w celu skuteczniejszego dotarcia do konsumentów.  Czynnikiem mającym wpływ na dywersyfikację działań marketingowych w obrębie jednej...