Strona główna » 360 Degree Marketing w systemie Marketing Automation

360 Degree Marketing w systemie Marketing Automation

360 Degree Marketing w systemie Marketing Automation

360 Degree Marketing to strategia polegająca na integracji i koordynacji wielu rodzajów działań marketingowych należących do takich kategorii jak social media marketing, direct marketing, reklama internetowa czy Search Engine Marketing.

Direction.

Prowadzenie kampanii zintegrowanego marketingu jest możliwe dzięki zastosowaniu systemu Marketing Automation. Rozwiązanie to wspiera marketing w sposób kompleksowy i umożliwia koordynację wielu odmiennych kanałów komunikacji z odbiorcami.

Właściwe zastosowanie Marketing Automation skutkuje wielotorowym dotarciem do konsumentów, co jest założeniem strategii 360 Degree Marketingu.

System Marketing Automation jest kompleksowym rozwiązaniem koordynującym różnorodne działania marketingowe i umożliwiającym wykorzystanie ich w zależności od konkretnej sytuacji. System pozwala na zarządzanie takimi narzędziami jak e-mailingi, media społecznościowe, landing page, formularze, strony WWW czy też informacje prasowe. Dzięki temu firma dociera do konsumentów na każdym etapie procesu sprzedażowego.

Marketing Automation nie tylko integruje działania marketingowe, lecz monitoruje też ich efekty i analizuje osiągnięte rezultaty. Automatyzacja marketingu zapewnia lepsze rozpoznanie potrzeb odbiorców i prowadzi do dostosowania komunikacji do ich oczekiwań. Publikowane treści marketingowe powinny być bowiem spersonalizowane i adekwatne do oczekiwań konkretnej grupy docelowej.

Tworząc strategię 360 Degree Marketingu marketer powinien określić jakiego konkretnego efektu oczekuje w następstwie przeprowadzonej kampanii. Efektem takim może być np. pozyskanie określone liczby nowych leadów w ciągu jednego miesiąca lub wzrost ruchu na stronie o 25%. Istotne, aby wyznaczony cel był jasno sprecyzowany i możliwy do zmierzenia. Pozwoli to na rzetelną ocenę skuteczności wykonanych akcji.

Mierzenie skuteczności konkretnych kampanii możliwe jest w systemie Marketing Automation dzięki tzw. kluczowym wskaźnikom efektywności (Key Performance Indicators KPIs). Monitorowanie tych wskaźników daje marketerom wiedzę o stopniu realizacji zakładanych celów. Można dzięki temu przeanalizować przełożenie konkretnych działań na liczbę pozyskanych klientów, zmierzyć efektywności publikacji wpisów w mediach społecznościowych,  monitorować liczbę wejść na firmowe strony internetowe.

Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają na modyfikowanie elementów danej kampanii i taki dobór działań, by strategia 360 Degree Marketingu była w jak największym stopniu efektywna.

Zakres dostępnych instrumentów jest tu bardzo szeroki, dlatego konieczne jest ciągłe monitorowanie przynoszonych przez nie efektów i badanie wyników kampanii. Umożliwia to optymalizację działań i inwestowanie w te, które dają najlepsze skutki.

Narzędzia, które mają zostać użyte w danej kampanii muszą być adekwatne do budżetu jaki firma zamierza na nią przeznaczyć. Dlatego istotne jest zdefiniowanie kosztów, jakie można przeznaczyć na konkretne akcje i prognozowanie przychodów, jakie mają one przynieść. KPI pozwala na monitorowanie również tego wskaźnika, mierząc zyski, jakie przyniosły konkretne działania i zwrot z inwestycji.

Analiza poziomu realizacji poszczególnych celów umożliwia dobór takich narzędzi marketingowych, których zastosowanie daje najlepsze wyniki.

Działania marketingowe powinny być ze sobą spójne i opierać się na zintegrowanych ze sobą kanałach komunikacji. Ich automatyzacja prowadzi do stworzenia kompleksowej strategii komunikacji z konsumentami.

Poszczególne rozwiązania stosowane w ramach 360 Degree Marketingu muszą się nawzajem uzupełniać. Pozwala to osiągnąć efekt synergii i znacznie podnieść skuteczność kampanii.

Marketing Automation umożliwia zarządzanie wieloma odmiennymi kanałami informacji, prowadzi komunikację za pomocą newsletterów, stron www, mediów społecznościowych czy informacji prasowych. W ten sposób firma otacza konsumentów z różnych stron, nie narzucając im się przy tym, lecz korzystając z używanych przez nich źródeł informacji. Funkcjonowanie systemu nie ogranicza się tu jedynie do działań on-line. Marketing Automation znajduje też zastosowanie m.in. w zarządzaniu programami lojalnościowymi.

System obserwuje na bieżąco zachowania konsumentów. Zbiera dane o ich aktywnościach i cechach, co prowadzi do lepszego rozpoznania ich potrzeb i wymagań oraz dopasowania do nich przekazu marketingowego i jego personalizacji. Oferta, którą dostarczy im system Marketing Automation będzie dzięki temu w dużym stopniu odpowiadała ich preferencjom, co zwiększy szansę na dokonanie przez nich zakupu.

Właściwe zastosowanie systemu Marketing Automation pozwala na realizację założeń  360 Degree Marketingu. Przede wszystkim umożliwia firmie zaistnienie w wielu kanałach komunikacji, określenie najwłaściwszej grupy docelowej odbiorców i dostosowanie działań do preferencji poszczególnych konsumentów.

 

 

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.