Strona główna » Co to jest 360 Degree Marketing?

Co to jest 360 Degree Marketing?

Co to jest 360 Degree Marketing?

Dobrze przemyślane, pojedynczo i jednorazowo zastosowane działanie może przynieść dobre rezultaty. To samo działanie wpisane w szerszy kontekst krótkoterminowych i długoterminowych celów, przyniesie nawet lepsze rezultaty. Gdy to samo działanie stanie się częścią większej całości, przyniesie optymalne rezultaty. 360 Degree Marketing, czyli marketing 360 stopni, to właśnie to – zestaw współdziałających strategii i narzędzi marketingowych.

W dzisiejszych warunkach morderczej, w dodatku globalnej konkurencji, każda przewaga jest na wagę złota. Aby ją uzyskać, konieczne jest holistyczne podejście do organizacji. Integracja działań marketingowych i ich całościowa koordynacja jest konieczna. Tylko w ten sposób da się dzisiaj dotrzeć do konsumentów.

Dzisiejszy konsument jest bardzo wymagający. Określa się go mianem Always-on customer. Wiecznie aktywny online, wiecznie konsumujący treści, często korzystający z wielu źródeł stymulacji jednocześnie. Oglądający telewizję i jednocześnie przeglądający internet na smartfonie. Piszący maila i jednocześnie słuchający radia. 

W takim szumie informacyjnym bardzo trudno się przebić. Aby komunikat reklamowy był skuteczny, powinien być więc:

 • Krótki
 • Jasno sprecyzowany
 • Oferujący maksimum treści w skondensowanej formie
 • Precyzyjnie celujący w potrzeby i pragnienia klienta
 • Oferujący maksimum informacji o realnych korzyściach ze skorzystania z oferty

Aby dotrzeć do konsumenta z takim przekazem, trzeba otoczyć go przekazem z wielu różnych stron jednocześnie. To jest właśnie istota 360 Degree Marketing. Kluczem jest nie tylko dobranie odpowiednich kanałów do komunikacji z danym klientem, ale także dostosowanie komunikatu do danego środka przekazu. Absolutnym priorytetem powinna być przy tym personalizacja przekazu, o której napiszemy innym razem.

Kluczowym elementem zintegrowanej strategii marketingowej jest skuteczność prowadzonych działań. Będą one takie, gdy weźmiemy pod uwagę:

 • Zachowania konsumentów
 • Średniozakresowe trendy w ich zachowaniu
 • Obserwacje reakcji konsumentów na nasze działania
 • Mierzenie efektów prowadzonych kampanii

Gdy na bieżąco monitorujemy prowadzone działania, łatwo nam się zorientować co działa a co nie. I przede wszystkim, w myśl istoty marketingu 360 stopni, łączyć ze sobą działania i narzędzia, tworząc efekty synergii, czyli wzmocnienia przekazu.

Kolejnym istotnym aspektem są średniozakresowe trendy w zachowaniu konsumentów. Dlaczego takie? Ponieważ krótkofalowe zmiany w zachowaniu klientów mogą być anomalią albo pozytywną lub negatywną reakcją na jakiś bodziec, który zostają od firmy. Może to być złej jakości partia produktu, niefortunny wpis w kanałach social media. Jeśli 99% klientów otrzymało najwyżej jakości produkt, a partia o numerze seryjnym XYZ101 jest wadliwa, to w krótkim okresie czasu trzeba naprawić błąd, na przykład wysyłają klientom nowy, sprawny towar lub zwracając im pieniądze. Część osób zareaguje negatywnymi wpisami na social media, telefonami do pomocy technicznej, może także wypisać się z newslettera produktowego. Nie są to jednak długofalowe trendy. Nie jest to nic, z czym profesjonalnie zorganizowana firma nie byłaby w stanie sobie poradzić. Takie fluktuacje zdarzają się bardzo często, jeśli nie nieustannie. Więcej czasu zabrałoby opracowanie czasu reakcji na trend, nie mówiąc już o wdrożeniu, niż samo trwanie trendu. Z drugiej strony mamy trendy długofalowe – nadmierne przywiązywanie się do nich też nie ma sensu, ponieważ:

 • Biorąc pod uwagę zmienność rynków światowych, nowinki w marketingu i zmienność nastrojów konsumenckich i zmienność ich potrzeb, długofalowe planowanie „przepalałoby” pieniądze
 • Znacznie rozsądniejsze jest skupianie się na strategii swojej firmy i podążanie własną drogą, niż nieustanne monitorowanie konkurencji i tego, jak długofalowo odbierają ją ich konsumenci

Sukces 360 Degree Marketing bierze się więc z kilku czynników:

 • Racjonalnej oceny swoich zasobów
 • Znajomości długofalowych i krótkofalowych celów twojej organizacji
 • Skupieniu się przede wszystkim na kliencie i jego potrzebach
 • Skupieniu się na celach organizacji, zamiast ślepego podążania za konkurencją
 • Otoczeniu konsumenta tym samym przekazem reklamowym, dostosowanym do źródła przekazu
 • Personalizacji przekazu reklamowego

Otoczyć klienta przekazem można, wykorzystując wiele kanałów dotarcia do niego:

 • Strony internetowe i marketing w wyszukiwarkach (Search engine marketing – SEM)
 • Marketing bezpośredni (Direct marketing)
 • Marketing w kanałach social media (Social media marketing)
 • Reklama internetowa (na przykład AdWords)
 • Tradycyjna reklama (prasa, radio, telewizja)

Przy dzisiejszym trybie życia konsumentów, niskim czasie skupienia ich uwagi na przekazie reklamowym (tzw. short attention span) oraz wyzwaniom dużej konkurencji, odpowiednio wdrożona taktyka marketingu 360 skutecznie buduje wizerunek firmy i zwiększa sprzedaż.


Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.