Strona główna » Dojrzałość cyfrowa firm w 2019 roku

Dojrzałość cyfrowa firm w 2019 roku

Dojrzałość cyfrowa firm w 2019 roku

Dojrzałe cyfrowo organizacje zdecydowanie szybciej wprowadzają innowacje, dają swoim pracownikom większą swobodę we wdrażaniu nowych rozwiązań i znacznie częściej współpracują z partnerami zewnętrznymi – wynika z raportu Digital Maturity opracowanego przez MIT Sloan Management Review oraz Deloitte Digital.

W ramach badania zajęto się firmami znajdującymi się w początkowym, zaawansowanym i dojrzałym stadium transformacji cyfrowej. Raport opracowano w oparciu o ogólnoświatową ankietę przeprowadzoną wśród ponad 4 800 menedżerów, dyrektorów i analityków.

Co jest charakterystyczne dla biznesów dojrzałych pod względem cyfrowym?

  • Organizacja dojrzałe cyfrowo znacznie szybciej od pozostałych wprowadzają innowacje. 8 na 10 ankietowanych pracujących w tych firmach twierdzi, że innowacyjność stanowi o sile ich organizacji (w firmach będących na wcześniejszych etapach cyfryzacji opinię taką wyraziło tylko 10% respondentów). Co więcej, firmy cyfrowo dojrzałe inwestują więcej w innowacje oraz ciągle dążą do wprowadzania cyfrowych usprawnień.
  • Pracownicy organizacji, które są cyfrowo dojrzałe, dają swoim pracownikom więcej swobody w zakresie wdrażania do swojej pracy innowacyjnych rozwiązań. Wskaźnik ten jest niemal pięciokrotnie wyższy w organizacjach dojrzałych, niż w tych, które znajdują się na wcześniejszych etapach cyfryzacji.
  • W firmach dojrzałych cyfrowo odnotowano znacznie wyższy poziom współpracy z partnerami zewnętrznymi niż w firmach mniej zaawansowanych pod tym względem. Czterech na pięciu przedstawicieli tych pierwszych twierdzi, że ich organizacje utrzymują relacje z innymi firmami, stymulując tym samym innowacje cyfrowe. Podobne zdanie wyraża tylko jedna na trzy firmy znajdująca się na początkowym etapie procesu cyfryzacji.
  • Firmy zaawansowane pod względem cyfrowym częściej korzystają z zespołów interdyscyplinarnych niż pozostałe organizacje. Członkowie tych zespołów cieszą się też większą autonomią, są częściej oceniani jako zespół i cieszą się wsparciem wyższej kadry zarządzającej. 
  • Organizacje dojrzałe cyfrowo – ze względu na swoją elastyczność i innowacyjność – wymagają bardziej szczegółowego zarządzania. Istnieje w nich większa potrzeba opracowania zasad, które stanowią ramy ograniczające zwiększoną autonomiczność. Firmy te posiadają też ściśle określone zasady etyczne związane ze swoją działalnością cyfrową.
  • Organizacje zaawansowane cyfrowo sądzą, że ich organizacje będą w stanie dostosowywać się do zmian spowodowanych cyfrową rewolucją i odpowiednio je wykorzystać. Firmy, które są mniej zaawansowane, są bardziej skłonne do widzenia zmian cyfrowych jako wyniku działania sił rynkowych, których nie są w stanie kontrolować.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.