Strona główna » Polacy entuzjastami bankowości online i mobile

Polacy entuzjastami bankowości online i mobile

Polacy entuzjastami bankowości online i mobile

Cyfrowe usługi finansowe są coraz popularniejsze wśród Polaków – wynika z opracowanego przez Mastercard raportu na temat bankowości online i mobilnej.

Obecnie już 96% polskich użytkowników sieci deklaruje korzystania z usług bankowości cyfrowej. W 2017 r. wskaźnik ten wynosił 88%. Ponad połowa respondentów (56%) przynajmniej raz w tygodniu korzysta z serwisu bankowości internetowej albo z bankowej aplikacji mobilnej (dwa lata temu było to 45% ankietowanych).

Osoby korzystające z cyfrowej bankowości doceniają przede wszystkim szybkość (76%) i łatwość użycia (71%) tego rozwiązania. Jeden na trzech respondentów (30%) wskazuje, że istotna jest dla niego dostępność usług bankowych w dowolnym miejscu i czasie. Istotną rolę przy korzystaniu z tego rodzaju usług odgrywa też bezpieczeństwo (wskazuje je 73%) badanych.

Co trzeci ankietowany docenia wygodę użytkowania (35%). W dalszej kolejności respondenci zwracają uwagę na niskie koszty oraz programy lojalnościowe (29%), a także przejrzystość i możliwość kontrolowania wydatków (25%).

Według wyników badań, Polacy są też otwarci na nietypowe rozwiązania bankowości otwartej. Niemal co drugi ankietowany (48%) chciałby korzystać z aplikacji pozwalającej na zarządzanie wieloma kontami w różnych bankach. Jeden na pięciu chciałby natomiast mieć dostęp do rozwiązania, które pozwoliłoby na planowanie wydatków w oparciu o historię transakcji pochodzących z różnych źródeł.


Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.