Strona główna » RODO z iPresso – skuteczny marketing w zgodzie z regulacjami

RODO z iPresso – skuteczny marketing w zgodzie z regulacjami

RODO z iPresso – skuteczny marketing w zgodzie z regulacjami

Ograniczenie możliwości działań marketingowych i sprzedażowych uznawane jest za największe wyzwanie związane z obowiązywaniem przepisów RODO – wynika z raportu Rok z RODO. Stosowanie RODO w firmach – szanse i zagrożenia, opracowanego przez CubeResearch dla EY Polska.

Rozwiązania takie jak Consent Manager w iPresso pozwalają marketerom na pogodzenie skutecznych działań marketingowych z przestrzeganiem zasad zawartych w unijnych regulacjach.

iPresso dysponuje szeregiem rozwiązań pozwalających na praktyczne stosowanie zasad RODO.

Dashboard zgód – najważniejsze dane w jednym miejscu

Dashboard zgód jest miejscem, w którym gromadzone są bieżące dane związane z liczebnością kontaktów, które wyraziły określone zgody.

dash

Rozwiązanie to pozwala marketerom na szybkie zapoznanie się ze statystykami subskrypcji i wypisań z określonych zgód marketingowych w danym przedziale czasu.

Zarządzanie zgodami

Consent Manager pozwala użytkownikowi iPresso na tworzenie zgód i zarządzanie nimi.

System pozwala m.in. na dodawanie wielu zgód wykorzystywanych w wielu różnych celach, tworzenie ich treści w różnych językach, czy definiowanie zależności pomiędzy różnymi zgodami (np. wypisanie z jednej zgody może powodować automatyczne wypisanie się z innej).

Proces zapisu i wypisu ze zgód jest w pełni zautomatyzowany dzięki wykorzystaniu formularzy zapisu do zgody, ich integracji przez API, czy możliwości automatycznego zamieszczania linków wypisujących w e-mailach (np. w stopce).

Strony profilowe

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem, każda osoba, której dane są gromadzone, ma prawo do otrzymania szczegółowych informacji na ten temat. Możne także zarządzać usunięcia swoich danych.

Strony profilowe dostępne w ramach Consent Managera w iPresso pozwalają na realizację tych przepisów poprzez udostępnienie poszczególnym osobom informacji o danych, które zostały zgromadzone na ich temat. Poprzez stronę profilową dany użytkownik może też wycofać się z poszczególnych zgód, eksportować swoje dane, a także usunąć je z systemu.

Strony wypisań

Funkcja stron wypisań pozwala marketerom na zapewnienie odbiorcom swoich komunikatów możliwości wycofania zgód, których wcześniej udzielili. Zgodnie z regulacjami RODO, każda osoba ma prawo wycofać się z tego rodzaju zgód.

Strony wypisań zapewniają kontaktom możliwość rezygnacji np. z otrzymywania od danej firmy określonego rodzaju e-maili. Strona taka zostaje otwarta po kliknięciu odpowiedniego odnośnika, który może być zamieszczony w stopce e-maila. iPresso zapewnia tu szerokie możliwości m.in. pozwalając na obsługę procesów single- lub double-opt-out, tworzenie wielu wariantów stron wypisań, automatyczny hosting i generowanie adresu takich stron.

Automatyczne usuwanie kontaktów z bazy

Blok usunięcie kontaktu dostępny w scenariuszach Marketing Automation w iPresso pozwala marketerom na automatyczne wyeliminowanie z bazy kontaktów określonych osób – np. tych, które nie podejmą danego działania, takiego jak wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych.

iPresso zapewnia też możliwość automatycznego usunięcia kontaktów powiązanych. Na przykład usunięcie kontaktu typu rodzic może powodować automatyczne usunięcie powiązanego z nim kontaktu o typie dziecko.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.