Strona główna » Content marketing skłania do zakupów 82% konsumentów

Content marketing skłania do zakupów 82% konsumentów

Content marketing skłania do zakupów 82% konsumentów

Jak wynika z najnowszego raportu firmy Clutch, osiem na dziesięć osób, które zapoznają się z contentem w sieci, przyznaje, że zdarzyło im się zakupić produkt lub skorzystać z usługi pod wpływem tego rodzaju przekazu. Dwie na trzy (67%) uważają przy tym, że content marketing jest dla nich przydatny i cenny.

86% ankietowanych twierdzi, że potrafi rozpoznać treści content marketingowe. Czynnikami wskazującymi, że internauta ma do czynienia z takim przekazem są tu przede wszystkim: fakt, że treści są zamieszczone na stronie firmowej (27%), linki prowadzące do strony konkretnej firmy (21%), wzmianka o firmie w notce biograficznej autora (21%) czy opisywanie w tekście produktu lub usługi danej firmy (19%).

Z badania wynika, że content marketing stanowi istotne wsparciem działań sprzedażowych. O jego skuteczności świadczy fakt, że zdecydowana większość respondentów (82%) deklaruje, iż zdarzyło im się kupić produkt lub usługę na skutek zapoznania się z treściami content marketingowymi.

Ponad połowa respondentów (53%) uważa, że zapoznanie się z contentem przekłada się na wzrost prawdopodobieństwa powrotu na stronę firmową. Co drugi ankietowany jest pod wpływem takiego przekazu bardziej skłonny do zapoznania się z produktami firmy. 39% stwierdziło, że content przekłada się na wzrost prawdopodobieństwa dokonania zakupu.

W natłoku treści reklamowych i marketingowych, skuteczny content marketing musi wyróżniać się wysoką jakością i stanowić rzeczywistą wartość dla odbiorcy. Do wyznaczników wysokiej jakości takich treści respondenci zaliczają przede wszystkim ich oryginalność, narracyjność (stosowanie elementów opowieści, np. w opisie case studies), uwzględnienie punktu widzenia klienta i przedstawienie propozycji rozwiązań napotykanych przez niego problemów. Istotnym czynnikiem jest także powoływanie się na godne zaufania, sprawdzone źródła zewnętrzne.

W ankiecie wzięły udział 384 osoby, które w tygodniu poprzedzającym badanie czytały materiały content marketingowe w sieci. 85% z nich to osoby zatrudnione w pełnym, a 15% w częściowym wymiarze czasu.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.