Strona główna » Polacy skłonni do udostępnienia swoich danych w zamian za zniżki

Polacy skłonni do udostępnienia swoich danych w zamian za zniżki

Polacy skłonni do udostępnienia swoich danych w zamian za zniżki

55% polskich konsumentów jest gotowa udostępnić swój adres e-mail jeżeli w zamian otrzyma odpowiednie korzyści. 27% badanych jest skłonna podać w takiej sytuacji swoje imię i nazwisko. Najbardziej kuszącą korzyścią, jaką konsumenci chcą otrzymać w zamian za swoje dane, są zniżki na zakupy oraz produkty gratisowe – wynika z badania Payback Opinion Poll.

Aż 85% respondentów twierdzi przy tym, że są dane, których nie udostępnią w żadnym przypadku – są to numer i seria dowodu osobistego (54%) i numer PESEL (32%). 2% osób biorących udział w badaniu jest gotowych udostępnić wszystkie dane, o jakie zostaną poproszeni.

Do danych osobowych, które ankietowani są gotowi udostępnić w zamian za określone korzyści należą:

  • adres e-mail (55%),
  • imię i nazwisko (27%),
  • płeć (10%),
  • adres zamieszkania (2%).

Do najbardziej oczekiwanych przez klientów korzyści, jakie chcieliby otrzymać w zamian za swoje dane, należą zniżki na zakupy (45%) oraz produkty gratisowe (41%), a także dodatkowe dodatkowe punkty lojalnościowe (38%). Dla 21% ankietowanych korzyścią taką jest otrzymanie oferty dopasowanej do swoich indywidualnych potrzeb, a dla 6% – otrzymywanie newsletterów i informacji handlowych.

Jeden na trzech respondentów stwierdził, że do podania dodatkowych danych osobowych nie skłonią go żadne korzyści. Jeden na czterech ankietowanych zadeklarował natomiast, że nigdy nie udziela zgody na przetwarzanie ich w celach marketingowych.

Prawie 2/3 badanych jest zdania, że udostępnianie swoich danych osobowych firmom może wiązać się z niebezpieczeństwami. Do najbardziej zaufanych pod względem bezpieczeństwa danych instytucji należą przy tym banki (ufa im 61% respondentów) oraz urzędy administracji publicznej (24%).

Badanie zostało przeprowadzone na 1441 uczestnikach Programu Payback metodą ankiety online. Grupę badawczą stanowiły osoby w wieku 16–65 lat. Została ona dobrana tak, aby odpowiadała strukturze demograficznej kraju. Termin realizacji badania: 12–18 stycznia 2018 r.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.