Strona główna » Strony profilowe i zarządzanie zgodami – czyli RODO w iPresso Marketing Automation

Strony profilowe i zarządzanie zgodami – czyli RODO w iPresso Marketing Automation

Strony profilowe i zarządzanie zgodami – czyli RODO w iPresso Marketing Automation

Strony profilowe i możliwość kompleksowego zarządzania zgodami  w iPresso pozwalają na przestrzeganie regulacji wprowadzanych przez RODO. 

Rozporządzenie Unii Europejskiej o ochronie danych (RODO) nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. iPresso umożliwia dostosowanie się do tych regulacji, m.in. dzięki wprowadzeniu stron profilowych i możliwości zarządzania zgodami na przetwarzanie danych.

Strony profilowe

Rozwiązanie to pozwala firmom na poinformowanie ich potencjalnych i aktualnych klientów o danych, które zgromadzono na ich temat.

strona profilowa

Strona profilowa zapewnia też kontaktom możliwość wycofania się z poszczególnych zgód oraz edycji i usunięcia wszystkich swoich danych z systemu.

Strony profilowe są jednym ze sposobów, w jaki realizowane mogą być następujące przepisy RODO:

  • Zasada przejrzystości, zgodnie z którą każda osoba, której dane są gromadzone, ma prawo do uzyskania szczegółowych i zrozumiałych informacji o tym jakie informacje na jej temat są zbierane przez daną firmę. Osobę taką trzeba również poinformować o przysługujących jej prawach do wglądu, poprawiania, usuwania lub przenoszenia danych.
  • Prawo do bycia zapomnianym, zgodnie z którym każdy może zażądać niezwłocznego usunięcia swoich danych z bazy.
  • Konieczność posiadania zgody na przetwarzanie danych. Zgoda taka musi być dobrowolna i wyrażona na zasadzie opt-in (samodzielne, świadome i jednoznaczne pozwolenie danej osoby na przetwarzanie jej danych osobowych).

 

Informacja o nadaniu zgody w historii kontaktu

Wyrażenie zgody marketingowej to jedna z aktywności jaką iPresso może odnotować w stosunku do każdego kontaktu zapisanego w bazie systemu.

Element ten zawiera dane dotyczące konkretnej zgody, która została wyrażona przez dany kontakt (np. zgoda na otrzymywanie informacji marketingowych) oraz dokładnym czasie w którym została ona wyrażona. Dostępna jest także informacja o źródle, z którego pozyskana została zgoda, np. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub przez API.

zgoda

Aktywność wyrażenie zgody marketingowej można w iPresso wykorzystać w kryteriach wyszukiwania, wysyłkach, segmentacji czy scenariuszach marketingowych. Pozwala ona na wyodrębnienie grup kontaktów które wyraziły zgodę, bądź też tych, do których zgoda została przypisana powtórnie (odświeżona).

Rozwiązanie to zapewnia kompleksowe możliwości zarządzania zgodami i dostosowanie działań firmy w tym zakresie do nowych wymagań wprowadzanych przez RODO.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.