Strona główna » Marketing i PR w Polsce 2017

Marketing i PR w Polsce 2017

Marketing i PR w Polsce 2017

W większości polskich firm działy marketingu i PR są zaangażowane w tworzenie strategii sprzedażowej i uczestniczą w prowadzeniu procesów sprzedażowych. Wzrost sprzedaży jest też najczęściej stosowanym wskaźnikiem pomiaru skuteczności działań marketingowych – wynika z raportu Marketing i PR w Polsce 2017 przygotowanego przez PMR Consulting & Research i Attention Marketing Research.

Strategia, sprzedaż i promocja

Działy marketingu w polskich firmach zaangażowane są przede wszystkim w obszary strategii (69%), sprzedaży (66%), promocji (64%) i e-marketingu (45%). Rzadziej podawanymi odpowiedziami były CSR i PR (44%) oraz badania rynku (35%).

W zakres działań strategicznych wchodzi głównie budowanie i rozwój oferty, tworzenie strategii rozwoju firmy, budowanie strategii marketingu i PR.

Działania sprzedażowe obejmują natomiast przede wszystkim tworzenie i utrzymywanie relacji z aktualnymi i potencjalnymi klientami. W większości firm marketing i PR współtworzą strategię sprzedażową. Ze stwierdzeniem tym zgodziło się 72% respondentów. Wiąże się to z bezpośrednim zaangażowaniem działań marketingowych i PR-owych w prowadzone procesy sprzedażowe. Blisko 3/4 firm (73%) łączy oba te obszary. Oprócz aktywnego wspierania sprzedaży, za istotną rolę marketingu uchodzi pozyskiwanie nowych klientów – deklaruje tak 62% ankietowanych.

Raport wykazał też, że marketing często utożsamiany jest z promocją. 75% respondentów uważa, że zadaniem marketingu jest dostarczanie materiałów promocyjnych do sprzedaży.

Tradycyjne formy komunikacji wciąż dominują

Z badania wynika, że w polskich firmach wciąż dominują tradycyjne formy komunikacji marketingowej, takie jak ulotki i materiały papierowe (71%) oraz udział w targach branżowych i tworzenie stoisk (63%).

Reklama internetowa znalazła się na trzecim miejscu (60%). W dalszej kolejności wymieniano informacje prasowe (51%) oraz merytoryczny udział w konferencjach branżowych (48%). Dopiero dalej mówiono o nowoczesnych narzędziach marketingu, takich jak działania w mediach społecznościowych (41%), SEO (38%), content marketing (28%) i blogi (24%).

Zapytani o wykorzystywane w marketingu i PR kanałów social media, respondenci w znacznej większości wymieniali Facebooka (90%), zdecydowanie mniej popularne okazały się takie platformy jak YouTube (31%.), Instagram (17%.) czy LinkedIn (16%).

Świadomi nowych trendów

Pomimo dominacji tradycyjnych metod komunikacji z klientem, specjaliści ds. marketingu i PR’u śledzą najnowsze trendy w swoich dziedzinach. Najważniejsze w najbliższej przyszłości mają być według respondentów: reklama behawioralna (52%), content marketing (46%), reklama natywna (39%) oraz brand journalism (35%).

O badaniu

Pomiar został przeprowadzony w marcu 2017 roku metodą wywiadu telefonicznego (CATI). W badaniu wzięło udział firm: 257 firm z sektora prywatnego, zatrudniających powyżej 50 osób i prowadzących działania marketingowe. Respondenci to osoby decyzyjne, pracujące w obszarze marketingu lub PR, bądź osoby orientujące się w działaniach marketingowych firmy.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.