Strona główna » Zarządzanie uprawnieniami do kontaktów w iPresso

Zarządzanie uprawnieniami do kontaktów w iPresso

Zarządzanie uprawnieniami do kontaktów w iPresso

Do systemu iPresso wprowadzono nowy mechanizm, który pozwoli na nadawanie poszczególnym działom lub pracownikom firmy uprawnień do zarządzania określonymi kontaktami.

Wykorzystując opcję uprawnień do kontaktów, będzie można konkretnym użytkownikom iPresso nadać uprawnienia do podglądu, edycji i działań na wydzielonej części bazy kontaktów. Uprawnienia pozwolą również na zdefiniowanie osób upoważnionych do modyfikacji danych oraz przeprowadzania na nich operacji, takich jak np. wysyłki kampanii email lub SMS.

Jak to działa w praktyce?

Załóżmy, że chcemy nadać uprawnienia do poszczególnych części bazy kontaktów następującym działom firmy: marketing, sprzedaż i PR. Przeprowadzenie takiego działania jest możliwe w oparciu opcję Dostęp do kontaktów. Każda z wymienionych wyżej trzech grup użytkowników systemu może otrzymać dostęp do zupełnie różnych lub pokrywających się ze sobą kontaktów w oparciu o przypisane im informacje o dostępie.

Dany kontakt lub grupę kontaktów można przypisać do określonej grupy dostępu poprzez oznaczenie ich manualnie lub za pomocą segmentacji, a także podczas importu bazy do systemu  i podczas wypełniania przez kontakt formularza na stronie.

Dostęp do kontaktów

Jeżeli chcemy, żeby część kontaktów, które np. należą w systemie do określonej kategorii lub oznaczone są danym tagiem, weszły w skład danej grupy dostępu, działanie takie przeprowadzić można tworząc odpowiedni segment.

Dzięki temu rozwiązaniu informacja o dostępie może zostać automatycznie przypisana do dużej liczby kontaktów.

Dostęp do kontaktów 2

Po przypisaniu kontaktom odpowiednich informacji o dostępie, wystarczy w Ustawieniach systemu nadać poszczególnym grupom użytkowników odpowiednie uprawnienia, dzięki którym będą mogli przeglądać i edytować kontakty oraz prowadzić wobec nich działania marketingowe.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.