blog iPresso Marketing Automation

Spersonalizowana komunikacja przekłada się na wzrost sprzedaży

Spersonalizowana komunikacja pozytywnie wpływa na stosunek konsumentów do oferowanych im produktów i usług. Potwierdza to najnowszy raport Personalization Pulse Check opracowany przez Accenture Interactive.

Według raportu, personalizacja przekłada się na trzy zasadnicze etapy w relacji z klientami:

  • Bycie rozpoznanym

56% ankietowanych wykazuje większą skłonność do zrobienia zakupów w sklepie (online lub offline), gdy sprzedawca zwraca się do nich po imieniu.

  • Rekomendacja

58% przejawia taką skłonność w stosunku do sprzedawcy, który rekomenduje produkty na podstawie wcześniejszych zakupów i preferencji klienta.

  • Bycie zapamiętanym

65% respondentów chętniej zrobi zakupy w sklepie, który dysponuje wiedzą o ich wcześniejszych zakupach.

 

Personalizacja opiera się przede wszystkim na informacjach dotyczących klientów i potencjalnych klientów firm.

Według raportu, 70% konsumentów nie widzi problemu w tym, że sprzedawcy, strony z wiadomościami czy dostawcy usług zbierają ich dane, o ile wykorzystuję je w przejrzysty sposób.

Okazuje się jednak, że firmy nie zawsze potrafią skutecznie wykorzystać te trendy – możemy tu zauważyć dwa niewłaściwe zachowania.

  • Nadmiar opcji

39% ankietowanych zrezygnowało z dokonania zakupu w danym sklepie ze względu na nadmiar proponowanych im ofert.

  • Nietrafione rekomendacje

50% respondentów nigdy nie zakupiło rekomendowanego im produktu, co wskazywać może na niestaranne podejście do rekomendacji przez sprzedawcę.

 

Michał Pasternak

Content Editor iPresso, autor tysięcy artykułów i tekstów poświęconych technologicznej magii marketingu.

Dodaj komentarz