Strona główna » Rośnie rola wideo w content marketingu

Rośnie rola wideo w content marketingu

Rośnie rola wideo w content marketingu

Materiały wideo stają się jednym z najistotniejszych elementów działań content marketingowych. Już 71% content marketerów uważa, że ich firmy przeznaczają zbyt mało środków na tę formę promocji.

58% firm zamierza zwiększyć nakłady na tę formę contentu w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a 1/3 z nich planuje, że wzrost ten przekroczy 50% – wynika z sondażu przeprowadzonego przez Content Marketing Association.

Ponad połowa marketerów ankietowanych w ramach badania Video Content for Engagement uważa kanał mobilny za główne narzędzie dystrybucji materiałów wideo. 29% respondentów wymieniło tu media społecznościowe.

Z badania wynika też, że jedna trzecia content marketerów uważa, iż możliwe jest dokładne zmierzenie zwrotu z inwestycji w promocyjne materiały wideo. Do kluczowych wskaźników pozwalających na mierzenie ich skuteczności zaliczono liczbę wyświetleń (31%), wykonanie przez widza odpowiedniego działania (21%), długość zaangażowania (19%), pełne wyświetlenia filmu (16%), udostępnienia w mediach społecznościowych (14%).

 

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.