Strona główna » Kategorie i tagi w systemie Marketing Automation

Kategorie i tagi w systemie Marketing Automation

Kategorie i tagi w systemie Marketing Automation

Marketing Automation pozwala na szybkie i precyzyjne dotarcie z określonym komunikatem do ściśle sprecyzowanej grupy odbiorców. Podstawowymi elementami umożliwiającymi skuteczne zarządzanie bazą kontaktów są kategorie i tagi.

Są one pomocne w zdefiniowaniu grupy docelowej wysłanych kampanii, pomagają określić które kontakty wejdą do danego algorytmu MA i zapewniają szeroki wachlarz informacji o danej grupie klientów dzięki wykorzystaniu funkcji statystyczno-raportowych systemu.

Kategorie (np. klient, potencjalny klient, reklamacje) są podstawowymi elementami segregującymi bazę kontaktów. W ich ramach możliwe jest też tworzenie dodatkowych podkategorii, pozwalających na jeszcze bardziej zaawansowaną segmentację. Kategorie zostawiają też trwały ślad w historii kontaktów (w systemie zapisana zostaje informacja o usunięciu bądź dodaniu kontaktu do danej kategorii).

Załóżmy na przykład, że nasza baza kontaktów podzielona jest na kategorie odpowiadające rodzajom produktów, którymi zainteresowane są kontakty w bazie. Jeżeli system zauważy, że dany kontakt zainteresował się nowym produktem, możemy go dodać do nowej, adekwatnej kategorii.

Jeżeli zajdzie potrzeba, aby osobom korzystającym z systemu udzielić dostępu tylko do osób należących do odpowiedniej kategorii, istnieje możliwość stworzenia odpowiedniej grupy uprawnień, w ramach które możliwy będzie podgląd i edycja kontaktów należących do danej kategorii.

Tagi są pomocniczym sposobem segmentacji umożliwiającym szybkie oznaczanie pojedynczych kontaktów lub grup kontaktów. Dają one najwięcej możliwości pod kątem edycji, stanowią też najprostszą metodę oznaczenia grupy kontaktów spełniającej odpowiednie kryteria.

Kategorie1

W przypadku gdy dany klient regularnie w równych odstępach czasu dokonuje identycznych zakupów (w przypadku sklepu optycznego, np. soczewek kontaktowych) możemy przypisać go do kategorii stały klient. Aby mieć bardziej szczegółowe informacje o nim w formie tagów możemy zapisać informacje dotyczące konkretnego modelu soczewek oraz wady wzroku tego klienta. Osobnymi kategoriami mogły by być tu np. klient okazjonalny bądź klient potencjalny.

Taki podział bazy kontaktów umożliwia precyzyjny dobór komunikatów w zależności od stopnia zaangażowania danego klienta i uwzględnia jego cechy indywidualne np. preferowany model produktu, zakres cenowy, czy nawet takie szczegóły jak dopasowany do wady wzroku rodzaj soczewek czy okularów.

Dzięki zaawansowanym funkcjom statystyczno-raportowym systemu iPresso możliwa jest też szczegółowa analiza cech i aktywności kontaktów należących do danej kategorii bądź oznaczonych odpowiednim tagiem. Pozwala to na jeszcze dokładniejsze zrozumienie potrzeb poszczególnych segmentów bazy i skuteczne dostosowanie przesyłanych im treści.

 

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.