Strona główna » Nowe funkcje iPresso: parametry aktywności kontaktów i ich występowanie w cyklach interwałowych

Nowe funkcje iPresso: parametry aktywności kontaktów i ich występowanie w cyklach interwałowych

Nowe funkcje iPresso: parametry aktywności kontaktów i ich występowanie w cyklach interwałowych

Nowe funkcje systemu iPresso umożliwią jeszcze bardziej zindywidualizowane podejście do klientów oraz lepsze zrozumienie ich zachowań i oczekiwań.

Parametry aktywności pozwolą na dokładniejszą klasyfikacje zachowań konsumentów i podjęcie na ich podstawie dalszych, automatycznych działań. Jeżeli więc aktywnością kontaktu będzie dwukrotny zakup produktu, to parametrem tej aktywności może być jego cena (wartość zakupu). Możemy zatem ustalić, że np. wobec osób kupujących produkty o wartości co najmniej 100 zł, system podejmie dalsze działania w ramach odpowiedniego algorytmu – np. wyśle im e-maila z propozycją rabatu na kolejne zakupy.

parametr

Druga z nowych funkcji iPresso pozwoli na zawężenie okresu aktywności kontaktów do określonych interwałów (np. 30 dni) i cykliczne podejmowanie przez system określonych w algorytmach działań.

Dzięki temu system może realizować odpowiednie scenariusze działania wobec osób, które w danym okresie wypełniły formularz kontaktowy czy weszły na monitorowaną stronę  – i powtarzać te działania cyklicznie, w określonym interwale czasu. Pozwala to na zdefiniowanie w algorytmie działań, które zostaną podjęte wobec pojedynczych osób lub grup kontaktów, wykonujących określoną aktywność.

interwał

Powyżej widzimy praktyczny przykład wykorzystania obu nowych funkcji. W tym przypadku system podejmie kolejne działania, jeżeli dany kontakt w ciągu 30 dni dwukrotnie dokona zakupu o określonej parametrem wartości (100 zł lub więcej).

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.