Strona główna » Trendy i wyzwania Marketing Automation w 2014 roku

Trendy i wyzwania Marketing Automation w 2014 roku

Trendy i wyzwania Marketing Automation w 2014 roku

Marketing Automation jest najszybciej rozwijającym się rozwiązaniem marketingowym w ostatnich pięciu latach. Ten kompleksowy system umożliwiający zaawansowaną komunikację z konsumentami stał się niezastąpionym narzędziem pracy marketerów. Jakie są według nich największe korzyści, wyzwania i możliwości tego rozwiązania?

Przygotowany przez firmę Regalix State of Marketing Automation Report 2014 pokazuje jakie możliwości automatyzacji marketingu są najistotniejsze dla marketerów B2B.

praca.w.MA

Jak wyglądają najważniejsze dane zamieszczone w raporcie?

KORZYSTANIE Z MARKETING AUTOMATION

 • Najczęściej wykorzystywanym funkcjonalnościami systemu Marketing Automation są:
  • email marketing (89%),
  • lead nurturing (84%),
  • integracje z narzędziami CRM, mobile, social itp. umożliwiające gromadzenie informacji o konsumentach poprzez różne kanały (80%),
  • zarządzanie kampaniami wielokanałowymi (82%).
 • 88% amerykańskich marketerów B2B korzystało lub przynajmniej rozważało wprowadzenie Marketing Automation w swoich firmach w roku 2014.
 • 54% marketerów, którzy nie wprowadzili jeszcze Marketing Automation wymienia brak środków budżetowych jako największą przeszkodę w implementacji tego systemu.

 

KORZYŚCI

 • Optymalizacja lead managment’u oraz lead nurturingu to największa korzyść dla 86% marketerów. Pozwala to na lepsze pozyskiwanie leadów i wzrost wskaźnika dokonanych zakupów.
 • Marketing Automation pozwala na mierzenie skuteczności prowadzonych działań i ich przełożenie na konkretne zyski.
 • 66 % marketerów stwierdziła że system MA pozwala im na optymalizację w zakresie targetowania i personalizacji komunikacji z konsumentami.

 

WYZWANIA

 • 55% uważa brak środków za główny powód swojej niezdolności do pełnego wykorzystania systemu.
 • 66% marketerów twierdzi że przeznaczyło mniej niż 10% swojego budżetu na Marketing Automation.
 • 47% marketerów uważa swój brak umiejętności w kwestii korzystania z danych i narzędzi zapewnianych przez system za ważną przeszkodę w stosowaniu Marketing Automation. Ilość informacji jaką można pozyskać za pomocą tego systemu jest ogromna,  dlatego coraz bardziej ceniona wśród marketerów staje się umiejętność analizy danych, pozwalająca na skuteczne pozyskanie klientów i utrzymanie relacji z nimi.

 

CO JEST WAŻNE PRZY WYBORZE SYSTEMU

Choć wspominane ograniczenia budżetowe są dla wielu marketerów istotną przeszkodą w pełnym korzystaniu z możliwości automatyzacji, to najważniejszym czynnikiem wpłwającym na wybór konkretnego rozwiązania MA nie jest cena, lecz łatwość obsługi.

 • 86% marketerów twierdzi,  że łatwość korzystania z danego rozwiązania klasy Marketing Automation jest najważniejszym czynnikiem przy jego wyborze, 
 • 81% marketerów za ważny czynnik uznało cenę takiego systemu,
 • Dla 77% marketerów istotne były możliwości integracji systemu z rozwiązaniami CRM, social i mobile,
 • Dla 75% marketerów decydujących się na rozwiązanie Marketing Automation istotne są możliwości analizy i raportowania jakich ono dostarcza.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.