Strona główna » Segmentacja bazy kontaktów z Marketing Automation

Segmentacja bazy kontaktów z Marketing Automation

Segmentacja bazy kontaktów z Marketing Automation

Segmentacja bazy jest kluczowym czynnikiem w prowadzeniu skutecznej komunikacji z klientami. Zaawansowane działania w tym zakresie możliwe są dzięki zastosowaniu systemu Marketing Automation.

Posiadanie bazy kontaktów jest podstawą prowadzenia działań marketingowych. Baza taka może jednak mieć różną formę, zawierać odmienne informacje i być w różnym stopniu funkcjonalna. Dzięki systemowi Marketing Automation firma dysponuje czymś znacznie bardziej zaawansowanym niż “płaska” baza, w której zgromadzono (często przypadkowe i niespójne) dane konsumentów.

Dzięki zastosowaniu systemu Marketing Automation kontakty mogą zostać na dowolny sposób posegmentowane, a ich aktywności mogą być na bieżąco monitorowane. Za pośrednictwem Marketing Automation można przeprowadzić też masowe działania na określonej za pomocą tagów czy kategorii grupie konsumentów i dotrzeć z określonym przekazem do dokładnie zdefiniowanej pod względem demograficznym i behawioralnym grupy odbiorców, co pozwala na zwiększenie efektywności komunikacji z nimi.

 

System Marketing Automation umożliwia stworzenie i zorganizowanie zaawansowanej bazy kontaktów


segmentacja 20W bazie takiej zawarte są wszelkie dostępne informacje dotyczące danej osoby, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe czy firma w której pracuje. Można tu określić również pochodzenie kontaktu, czyli to w jaki sposób trafił on do bazy (np. dodanie ręczne, zaimportowany z pliku, dodany poprzez formularz). Do systemu wprowadzić można również dane dotyczące segmentacji geograficznej, odnoszące się do kraju, miasta i województwa. Każdemu kontaktowi system może przypisać również odpowiednie tagi i kategorie, które umożliwią prowadzenie rozbudowanych działań marketingowych na wybranej grupie osób.

Dla osób, które znajdują się w bazie kontaktów można przeprowadzić szereg czynności: nawiązać kontakt mailowy, sprawdzić historię kontaktu, zintegrować dane z profilem w mediach społecznościowych czy sprawdzić jego dotychczasowe aktywności.

 

 

Analiza aktywności kontaktów

segmentacjaSystem Marketing Automation dostarcza marketerowi informacji na temat aktywności wykonywanych przez dany kontakt w wybranym okresie czasu. Do takich aktywności należą m.in. wejścia na landing page, wypełnienia formularza, wypełnienia ankiety, otwarcia e-mailingu czy wejścia na monitorowaną stronę. Dzięki temu można błyskawicznie sprawdzić na ile dana osoba jest aktywna w kontaktach z firmą.

Marketer ma dostęp zarówno do aktywności wykonywanych przez dany kontakt, jak i do działań które podjęto w stosunku do tej właśnie osoby. System monitoruje jego czynności, wiadomo czy wszedł na stronę firmową, czy otworzył wysłane do niego e-maile.

W iPresso możemy tworzyć dowolną ilość programów lojalnościowych, do których będą przypisywane kontakty i nagradzane za swoją aktywność. Na przykład po otwarciu e-mailingu i wypełnieniu ankiety automatycznie system przydzieli im określoną ilość punktów (lead scoring).

 

Lead scoring

System Marketing Automation może automatycznie przyznawać kontaktom określoną ilość punktów za wykonanie przez nich określonych czynności (np. zapoznanie się z ofertą, odczytanie e-maila) lub cechy (np. branża, stanowisko pracy czy miejsce zamieszkania).

scoring 30

Dla osób, które zdobędą z góry określoną liczbę punktów Marketing Automation może automatycznie podjąć kolejne działania przybliżające do zakupu, np. wysłać ofertę ze specjalną zniżką.

Dane które podlegają ocenie mogą pochodzić od samego konsumenta, jak i być pozyskiwane przez system podczas monitorowania jego aktywności. Jeżeli każdemu z istotnych dla nas elementów przypiszemy odpowiednią ilość punktów (dodatnich lub ujemnych), otrzymamy wiarygodną informację o tym, które osoby są najbardziej zainteresowane zakupem.

Niezwykle ważne jest tu oczywiście odpowiednie określenie skali punktacji przyznawanej za dane zachowanie. Pozwoli to trafnie zaklasyfikować dany lead i wyłonić te kontakty, które są rzeczywiście gotowe na dokonanie zakupu.

 

Prowadzenie rozbudowanych działań na bazie kontaktów

Edycja algorytmu Marketing Automation 3Dzięki posiadaniu tak zaawansowanej bazy danych system Marketing Automation ma możliwość automatycznego prowadzenia określonych działań dla ściśle określonych grup docelowych.

System umożliwia też tworzenie rozbudowanych algorytmów, za pomocą których marketerzy wyznaczą jakiego rodzaju działania powinny być podejmowane dla osób należących np. do konkretnych kategorii.

System samodzielnie i dynamicznie pozyskuje informacje o podejmowanych przez konsumentów czynnościach oraz automatycznie na nie reaguje.

Jeżeli więc dana firma chce np. poinformować e-mailem o swojej specjalnej ofercie mieszkańców Krakowa, których zakwalifikowano do kategorii branża motoryzacyjna. Tym konsumentom, którzy tylko otworzą e-maila może zostać następnie przypisany inny tag niż tym, którzy klikną również w zawarty w e-mailu link. Następnie dla każdego z tych tagów system może podjąć kolejne, odmienne działania przybliżające do dokonania zakupu.

 

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.