Strona główna » Dokąd zmierza marketing? Wyzwania i szanse w roku 2014

Dokąd zmierza marketing? Wyzwania i szanse w roku 2014

Dokąd zmierza marketing? Wyzwania i szanse w roku 2014

Jak zmienia się rola i znaczenie marketingu w Polsce? Przed jakimi wyzwaniami stają dziś szefowie działów marketingu? Jakie kompetencje nabierają znaczenia w tej dziedzinie? Na te pytania starali się odpowiedzieć autorzy badania „Wyzwania CMO 2014. Dokąd zmierza marketing?”.

Teamwork of businesspeopleNa podstawie badań przeprowadzonych wśród polskich dyrektorów marketingu autorzy raportu wyciągnęli wnioski dotyczące zmieniającego się znaczenia i roli marketingu oraz nowych wyzwań, z jakimi się oni spotykają.

Jak zmienia się współczesny marketing?

Przełożenie działań marketingowych na wzrost sprzedaży jest celem nr 1 dla zdecydowanej większości dyrektorów marketingu (CMO).

Jak wynika z raportu, zarządy firm stawiają przed marketingowcami bardzo konkretne zadania, które w coraz większy sposób wiążą się z wynikami sprzedaży i wykazywaniem rzeczywistej wartości prowadzonych kampanii. Do celów CMO w 2014 roku należy więc przede wszystkim:

 •  70% – wzrost sprzedaży
 •  49% – pozyskiwanie nowych klientów
 •  42% – wykazanie mierzalnej wartości działań marketingowych
 •  36% – zwiększenie zyskowności
 •  30% – kreowanie nowych usług i produktów

Aż 83 procent CMO odpowiedziało, że odczuwa rosnącą presję ze strony zarządu i wyższego kierownictwa firmy na wykazanie wartości działań podejmowanych przez marketing.

 

Współpraca CMO z zarządem

75% CMO stwierdziło, że zarząd ich firmy rozumie wyzwania przed którymi stoi marketing. Zrozumienie to dotyczy świadomości zmian jakie zachodzą w marketingu i w dostępnych mu narzędziach oraz taktykach. Z badania wynika też, że zarządy firm traktują działania marketingowe jako wymiernie przekładające się na wzrost dochodów firmy. 83% CMO bierze udział w planowaniu strategicznym, czyli tworzeniu długoterminowej wizji i celów firmy.

Wykorzystanie nowych możliwości w cyfryzacji marketingu, technologii, mobilnym marketingu i mediach społecznościowych wymaga współpracy i zrozumienia ze strony innych działów firmy i jej zarządu. Za swoich sprzymierzeńców marketerzy uważają przede wszystkim CEO (52%) i dyrektorów sprzedaży (26%).

Zdecydowana większość firm ma centralnie zorganizowany dział marketingu i jednego lidera w osobie CMO:

 • W firmie istnieje scentralizowany marketing – 41%,
 • W firmie istnieje centralny dział marketingu i zespoły marketingowe w poszczególnych działach – 20%,
 • Marketing jest rozproszony w strukturze poszczególnych działów biznesowych – 17%,
 • Marketing jest częścią organizacji sprzedaży – 18%.

 

Wyzwania marketerów w 2014 roku

 76% CMO za największe wyzwanie w roku 2014 uznaje wzrost poziomu konwersji działań marketingowych na sprzedaż.

Dla 43% wyzwaniem jest też wykorzystanie potencjału serwisów social media do komunikacji z klientami, a dla 42% wykorzystanie platform mobilnych w działaniach marketingowych. Taki sam procent wymienił zwiększenie aktywności w on-line. Wśród innych wyzwań wymieniano m.in.:

 • Integracja działań prowadzonych w kanałach tradycyjnych i elektronicznych – 40%.
 • Zbudowanie relacji ze społecznościami klientów i zaangażowanie ich w procesy innowacyjne – 34%.
 • Implementacja rozwiązań pozwalających dostarczać miary efektywności marketingowej – 29%.
 • Implementacja rozwiązań automatyzujących aktywności marketingowe (Marketing Automation) – 28%.
 • Integracja informacji o działaniach marketingowych z bazami klientów – 19%.

 

Zadania marketingu w przyszłości

Technologia poszerza obszar kontaktu z klientem – mobile, social, komputery osobiste, systemy samoobsługowe, call center, punkty sprzedaży. Niezbędne staje się zintegrowane, wielokanałowe podejście do komunikacji i interakcji z klientem. Aż 82 procent Szefów Marketingu twierdzi, że obszarem, z którym będą musieli zmierzyć się w perspektywie następnych 3 lat, będzie Customer Experience.

Za najbardziej pożądane kompetencje w ciągu najbliższych 3 lat marketerzy uznają marketing mobilny (74%), analitykę marketingową (65%), social media (57%), content marketing (57%).

Uczestnicy badania nakreślili również kierunki, które zmienią oblicze marketingu w ciągu najbliższych lat. Analityka marketingowa to niekwestionowany lider wśród obszarów, które w ciągu trzech lat nabiorą znaczenia (według 78% CMO). Innymi dziedzinami o rosnącej pozycji będą: content marketing, zarządzanie innowacją, zarządzanie kanałami sprzedaży, lead generation i social media.

Badanie „Wyzwania CMO 2014. Dokąd zmierza marketing?” przeprowadzono w lutym i marcu 2014 r. Wzięło w nim udział 91 menedżerów marketingu. Badanie powstało we współpracy Microsoftu, IAB Polska i Infotargetu.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.