Strona główna » Content Marketing wciąż na fali

Content Marketing wciąż na fali

Content Marketing wciąż na fali

Właściwa komunikacja z konsumentami to podstawa marketingu. O jej znaczeniu świadczy ciągły wzrost roli Content Marketingu. Jakie są najnowsze statystyki z tej dziedziny?

content markContent marketing rośnie w siłę. Aż 78% dyrektorów działów marketingu uważa, że jest on przyszłością marketingu (źródło: Hanley Wood Business Media).

Według raportu Content Marketing Institute obecnie z Content Marketingu korzysta 93% marketerów B2B. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 91% (źródło: Content Marketing Institute).

Jednak tylko 44% marketerów B2B posiada opracowaną strategię content marketingową. Jak wynika z badań, strategia taka ma kluczowy wpływ na efektywność content marketingu.

Dane Content Marketing Institute pokazują wyraźną zależność pomiędzy opracowaną strategią działań a ich skutecznością. 66% z odnoszących sukcesy marketerów posiada taką strategię. Wśród tych, którzy nie odnotowali sukcesów – jedynie 11%.

Najlepiej radzące sobie firmy maja też osobę odpowiadającą za taką strategię – jest tak wśród 86% najskuteczniejszych przedsiębiorstw. U tych, które nie są skuteczne wskaźnik ten wynosi 46%.

Efektywne działania content marketingowe mają bezpośredni związek z przeznaczonym na nie budżetem. W najskuteczniejszych firmach aż 39% budżetu marketingowego przeznacza się na content marketing. W firmach najmniej skutecznych to tylko 16%.

42% marketerów uważa, że są skuteczni w Content Marketingu. Rok temu twierdziło tak 36% z nich

73% marketerów B2B wytwarza obecnie więcej treści niż rok temu – w tym 32% zdecydowanie więcej. 20% tworzy tyle samo treści ile rok temu, a jedynie 5% przyznaje, iż tworzy mniej contentu.

Wśród najbardziej efektywnych marketerów aż 78% tworzy więcej treści niż przed rokem (wśród najmniej skutecznych 57%).

Więcej treści generują ci marketerzy, którzy posiadają udokumentowaną strategię działań (80%) od tych którzy takiej strategii nie mają (66%).

Skuteczność Content Marketingu jest też związana z wielotorowością działania oraz z ilością wykorzystywanych mediów społecznościowych. Skuteczni marketerzy używają większej ilości kanałów komunikacji (średnio 15) niż ci, którzy nie odnoszą sukcesów (średnio 10).

Przeciętny marketer B2B wykorzystuje w zakresie Content Marketingu 13 rodzajów kanałów marketingowych. Należą do nich m.in.:

 • 87% – media społecznościowe (oprócz blogów)
 • 81% – artykuły na własnych stronach internetowych
 • 80% – newslettery
 • 76% – blogi
 • 76% – osobiste spotkania
 • 73% – case studies
 • 73% – filmy wideo
 • 68% – artykuły na innych stronach internetowych
 • 64% – white papers
 • 63% – prezentacje internetowe
 • 62% – webinary, konferencje internetowe
 • 51% – ikonografiki
 • 44% – raporty badawcze
 • 40% – microsites

Wykorzystanie tych sposobów komunikacji pozostało w miarę stałe w stosunku do roku 2012. Największy wzrost zanotowały infografiki, których w 2012 roku używało 38% marketerów w porównaniu do obecnych 51%.

Cały czas rośnie znaczenie mediów społecznościowych. Przeciętnie marketer B2B korzysta z 6 platform społecznościowych (wzrost z pięciu w roku 2012). W każdym z istotniejszych mediów społecznościowych odnotowano wzrost w stosunku do poprzednich lat. Najbardziej wzrosły wpływy SlideShare, Google+ i Instagrama.

Jakie social media są najpopularniejsze wśród marketingowców odpowiedzialnych za dystrybucję contentu?

 • 91% – LinkedIn
 • 85% – Twitter
 • 81% – Facebook
 • 73% – YouTube
 • 55% – Google+
 • 40% – SlideShare
 • 34% – Pinterest

Duże firmy (zatrudniające 1 000 lub więcej pracowników) za najefektywniejsze z nich uznają LinkedIn i YouTube, podczas gdy firmy małe (10-99 pracowników) większym zaufaniem darzą, poza przodującym LinkedIn’em, SlideShare i Twittera. 49% małych firm uważa, że SlideShare jest efektywny, wśród dużych firm wskaźnik ten wynosi 38%.

Za najważniejsze wskaźniki, które należy monitorować marketerzy uznają ruch na stronie internetowej (63%) i jakość leadów sprzedażowych (54%). Do istotnych kryteriów zaliczono też wskaźnik zaangażowanie odbiorców w mediach społecznościowych (50%), ilość leadów sprzedażowych (48%), ranking SEO (44%) i czas spędzony na stronie (40%).

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.