Strona główna » Trendy w social media. Facebook nadal liderem

Trendy w social media. Facebook nadal liderem

Trendy w social media. Facebook nadal liderem

Facebook pozostaje liderem wśród mediów społecznościowych. Rośnie też liczba użytkowników LinkedIn, Twittera, Pinterest i Instagrama. Aż 42% internautów korzysta obecnie z więcej niż jednego serwisu społecznościowego.

Zgodnie z raportem Pew Research Center, który skupił się na zbadaniu pięciu serwisów społecznościowych, 73% dorosłych amerykańskich internautów korzysta z social media. Liderem wśród tych serwisów pozostaje niezmiennie Facebook, jednocześnie rośnie jednak również zainteresowanie innymi mediami społecznościowymi. Około 42% internautów korzysta obecnie z więcej niż jednego z nich.

W 2013 roku z social media korzystało 73% dorosłych internautów z USA. Dla internautów w wieku 18-29 lat wskaźnik ten wynosi aż 90%, w wieku 30-49 to 78%, w wieku 50-64 to 65%, a wśród osób starszych 46%. Z mediów społecznościowych korzysta 69% mężczyzn używających Internetu oraz 78% kobiet.

W roku 2013 wzrosła liczba internautów używających poszczególnych mediów społecznościowych w stosunku do rok 2012:

Facebook – wzrost z 67% do 71%

LinkedIn – wzrost z 20% do 22%

Pinterest – wzrost z 15% di 21%

Twitter – wzrost z 16% do 18%

Instagram – wzrost z 13% do 17%

konsumpcja.mediow.spolecznosciowychNajpopularniejszym medium społecznościowym pozostaje Facebook. Korzysta z niego 71% dorosłych internautów. Najchętniej robią to kobiety – jest ich 76%, mężczyźni – 66%. Grupą wiekową, która jest najliczniej reprezentowana w tym medium są osoby w wieku 18-29 lat. Aż 84% internautów w tym wieku jest obecna na FB (dla osób w wieku 30-49: 79%, a w wieku 50-64: 60%). Serwis zdecydowanie wzmacnia też swoją pozycję wśród seniorów. W roku 2012 korzystało z niego 35% internautów w wieku 65+. Obecnie jest ich 45%.

Jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania, to największym powodzeniem FB cieszy się wśród internautów z miast – 75%, w obszarach wiejskich wskaźnik ten wynosi 71%, a w obszarach podmiejskich 69%.

Facebook uzyskuje też najlepszy wynik jeżeli chodzi o poziom zaangażowania odbiorców. 63% z jego użytkowników loguje się do serwisu przynajmniej raz dziennie, a 40% robi to wielokrotnie w ciągu dnia.

Twittera używa 18% internautów. Oznacza to wzrost od roku 2012, gdy było ich 16%. W Stanach Zjednoczonych serwis ten cieszy się szczególną popularności wśród osób młodych oraz Afroamerykanów. Dla internautów w wieku 18-29 wskaźnik korzystania z Twittera wynosi 31%. Wraz z wiekiem wynik ten jest niższy (30-49 lat: 19%, 50-64 lat: 9%, 65+: 5%). Wśród Afroamerykanów korzystających z Internetu 29% używa Twittera (w porównaniu do 16% białych niehiszpańskojęzycznych i 16% osób hiszpańskojęzycznych).

22% dorosłych amerykańskich internautów to użytkownicy serwisu LinkedIn. Ze względu na swój specyficzny charakter i nastawienie na kontakty zawodowe, struktura demograficzna użytkowników LinkedIn prezentuje się inaczej niż struktura pozostałych mediów społecznościowych. Najlepszy wynik osiągają tu internauci w wieku 30-49 lat (27%), następnie ci w wieku 50-64 lat (24%), dopiero później internauci mający 18-29 lat (15%) oraz grupa osób 65+ (13%). Korzystanie z LinkedIn jest popularne wśród internautów o wyższym wykształceniu (38%) i zarabiających ponad 75 000 dolarów rocznie (38%). Wśród internautów korzystających z LinkedIn przewagę mają mężczyźni (24%; wśród kobiet wskaźnik ten wynosi 19%).

21% dorosłych internautów korzysta z Pinterest. Liczba ta wzrosła z 15% w grudniu 2012 roku. Serwis ten jest zdominowany przez kobiety (33%, w porównaniu do 8% mężczyzn). Zainteresowanie tym serwisem jest największe wśród osób zamożnych (wynosi 27% wśród internautów o dochodzie powyżej 75 000 USD rocznie). Jego popularność jest też większa wśród internautów o wyższym wykształceniu.

Ponadto odnotowano wzrost znaczenia Instagrama – z 13% w roku 2012 do 17% w 2013. Na rynku amerykańskim cieszy się on, podobnie jak Twitter, szczególnym uznaniem osób młodych (wzrost z 28% do 37% wśród internautów w wieku 18-29). W kwietniu 2013 serwis ten został zakupiony przez Facebooka.

 

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.