Jak automatyzacja wspiera Content Marketing?

Skuteczność Content Marketingu wzrasta dzięki zastosowaniu systemu Marketing Automation. Rozwiązanie to usprawnia tworzenie, publikację i dystrybucję treści, monitoruje reakcje odbiorców na dostarczane im komunikaty i pozwala na optymalizowanie założeń strategii marketingowej. Dzięki temu prowadzi do wzrostu efektywności kampanii i przyczynia się do wzrostu zysków firmy.

Z badań przeprowadzonych przez Lenskold Group i Pedowitz Group (2013 Lenskold Group / Pedowitz Group Lead Gen Marketing Effectiveness Study) wynika, że skuteczność Content Marketingu wzrasta po zastosowaniu systemów automatyzujących marketing.

System ten upraszcza i przyśpiesza prowadzenie działań marketingowych, co przekłada się na poziom efektywności prowadzonych kampanii.

Automatyzacja Content Marketingu pozwala na jego wielokanałowe, a jednocześnie spójne publikowanie. Daje też możliwość monitorowania reakcji odbiorców na dostarczane im treści, umożliwia mierzenie skuteczności podjętych działań, przez co przyczynia się do optymalizacji strategii.

Na podstawie danych zgromadzonych w raporcie Lenskold Group i Pedowitz Group wyłoniono grupę najskuteczniejszych firm w dziedzinie marketingu. Elita ta stanowi 13% wszystkich przebadanych firm. Czym wyróżniają się te najlepsze marketingowo firmy? Między innymi tym, że stosują zintegrowany system Marketing Automation – robi to 80% z nich w porównaniu do 55% firm, które nie zaliczają się do ścisłej czołówki tego zestawienia.

O rosnącej roli tego rozwiązania świadczy fakt, że 27% firm korzystających z systemu Marketing Automation przewiduje bardzo znaczący wzrost obrotów w roku 2014. Wśród firm, które nie korzystają z automatyzacji, taki wzrost prognozuje jedynie 9% marketerów.

Firmy korzystające z Marketing Automation częściej mierzą też skuteczność swoich kampanii, zwrot z inwestycji (ROI) i inne wskaźniki finansowe (robi tak 41%) niż firmy, które nie korzystają z tego rozwiązania (28%). Monitoring i analiza skuteczności działań content marketingowych pozwala na ich optymalizację i dostosowanie do odpowiedniej grupy docelowej.

Automatyzacja marketingu odgrywa kluczową rolę w strategii content marketingowej. Podnosi skuteczność i wydajność prowadzonych działań i prowadzi do wzrostu efektywności kampanii marketingowych.

Jak wynika z ankiety firmy posiadające system Marketing Automation mają znaczącą przewagę w dziedzinie content marketingu. Jego rola jest szczególnie widoczna w takich wskaźnikach, jak:

dostosowanie treści do stanowiska czy cech konsumenta (37% firm korzystających z MA, przy 23% które nie korzystają z tego rozwiązania)

skuteczna modyfikacja treści w celu ulepszenia jej skuteczności (45% vs. 28%)

– inteligentne targetowanie contentu (27% vs 15%)

pozyskiwanie danych dla działu sprzedaży (35% vs 19%)

Marketing Automation jest głównym narzędziem pomagającym zwiększyć dochody z Content Marketingu. 75% firm korzystających z MA uważa jego zastosowanie za główną przyczynę wzrostu dochodów z content marketingu.

System Marketing Automation dysponuje szeregiem narzędzi do monitoringu, analizy danych i raportowania efektów przeprowadzonych działań, co pozwala na optymalizację Content Marketingu. Dzięki zastosowaniu tych narzędzi efektywność Content Marketingu może wzrosnąć poprzez wiele różnych metod, np. zbadanie, jaki content jest najpopularniejszy i jaki przynosi najlepsze korzyści, gdzie i kiedy należy go publikować i do kogo adresować.

Firmy stosujące Marketing Automation mają przewagę w kwestii mierzenia poziomu zaangażowania konsumentów w swoje działania content marketingowe. 78% z nich mierzy liczbę konsumentów, którzy zapoznali się z treściami (wyświetlenia, kliknięcia, pobrania, itd.), 85% mierzy liczbę zapytań o dane treści (wypełnienie formularza), 45% stopień dzielenia się contentem (polubienia, udostępnienia, komentarze), 69% pozyskanie opinie na temat produktów i usług, a 68% stopień konwersji.

Firmy dysponujące systemem Marketing Automation mają szereg przewag nad pozostałymi firmami, co przejawia się w następujących wskaźnikach

– Oczekują większego wzrostu zysków (72% vs. 54%)

– Oceniają swoje działania marketingowe jako bardzo skuteczne (18% vs. 5%)

– Mierzą zwrot z inwestycji z marketingu przynajmniej w części swoich kampanii (41% vs. 28%)

– Modyfikują treści pod kątem ich większej skuteczności (45% vs. 28%) i pozyskują informację dla działu sprzedaży (35% vs. 19%)

– Za jedną ze swoich mocnych stron uznają posiadanie budżetu na korzystanie z zewnętrznych danych przy tworzeniu contentu (46% vs. 24%)

– Twierdzą, że systemy Marketing Automation odpowiadają za wzrost dochodów (75% vs. 14%)

– Za mocną stronę uważają mierzenie zwrotu z inwestycji z content marketingu (28% vs. 15%).

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.