Strona główna » KPI w marketingu – jakie wskaźniki warto monitorować?

KPI w marketingu – jakie wskaźniki warto monitorować?

KPI w marketingu – jakie wskaźniki warto monitorować?

Jak skuteczne są poszczególne kampanie marketingowe? Ile leadów i klientów przynoszą działania w konkretnych kanałach komunikacji? Jaki wpływ na wyniki sprzedażowe mają wskaźniki z mediów społecznościowych?

Obserwowanie tego rodzaju danych jest możliwe dzięki zastosowaniu wskaźników KPI (Key Performance Indicators). Pozwalają one na ustalanie celów, do których dąży firma, a następnie diagnozowanie i ocenę postępu prowadzonych działań, obserwowanie bieżących rezultatów i monitorowanie najnowszych danych. Zliczanie wartości oraz wprowadzanie konkretnych działań możliwe jest dzięki narzędziom do marketing automation (czyli automatyzacji procesów marketingowych w firmach)

Wykres KPI w iPresso Marketing Automation

Jakie wskaźniki warto obserwować? Poniżej prezentujemy kilka przykładów.

  • Liczba leadów

Jednym z celów prowadzenia działań marketingowych jest pozyskiwanie nowych leadów (kontaktów spełniających określone warunki wskazujące na zainteresowanie zakupem).

Skuteczność działań lead generation można monitorować obserwując liczbę kontaktów (osób lub firm, których dane posiadamy w bazie), a także liczbę leadów liczbę klientów.

  • Koszt pozyskania leada/klienta

Wskaźnik kosztu pozyskania leada pozwala na zestawienie wartości środków przeznaczonych na prowadzenie danej kampanii z liczbą potencjalnych klientów, którzy zostali pozyskani.

Jeżeli zatem na daną kampanię e-mail marketingową w ciągu miesiąca przeznaczono 2 tysiące złotych, a w jej wyniku pozyskano 50 osób zakwalifikowanych jako leady – to koszt pozyskania jednego leada wyniósł 40 zł.

Posiadanie takich informacji pozwala na zrozumienie, które kampanie przynoszą najlepsze efekty i jakie formy komunikacji są najskuteczniejsze.

  • Klienci pozyskani z landing pages i formularzy

Punkty styku i kontaktu z potencjalnym klientem mają dla marketerów szczególne znaczenie. Odpowiednie przygotowanie i zaprojektowanie takich miejsc nie daje jednak samo w sobie gwarancji ich skuteczności.

Czy zamieszczone w sieci formularze kontaktowe i landing page przynoszą zamierzone efekty? Czy skłaniają internautów do pozostawienia swoich danych? Jaką konwersję przynoszą poszczególne formularze?

Śledzenie takich informacji pozwala marketerom na zoptymalizowanie swoich kreacji – np. pod względem wyglądu, contentu, wymaganych pól formularza – dzięki czemu rosną szanse na zwiększenie ich skuteczności.

  • Zaangażowanie i ruch w mediach społecznościowych

Wartościową informacją dla marketerów są również dane o przełożeniu działań w poszczególnych social mediach na liczbę nowych kontaktów, leadów czy klientów.

Monitorować można też ruch na stronie firmy pochodzący z danej platformy – Facebooka, Twittera, LinkedIn czy Instagrama.

Istotną informacją może być także poziom zaangażowania internautów na danej platformie – np. liczba fanów na Facebooku.

  • Zapisania i wypisanie z newslettera

Newsletter jest jednym z powszechnie stosowanych sposobów komunikacji z potencjalnymi i obecnymi klientami. Działanie takie pozwala na podtrzymywanie zainteresowania danym tematem, inspirowanie odbiorców i dzielenie się wartościowymi treściami, co z kolei pozwala na budowanie przez firmę pozycji eksperta i lidera w swojej branży.

Istotnymi wskaźnikami są więc dla wielu marketerów KPIs związane z liczbą odbiorców newslettera, nowymi subskrybentami, czy liczbą otwarć poszczególnych wiadomości.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.