Strona główna » Multiscreening coraz popularniejszy wśród Polaków

Multiscreening coraz popularniejszy wśród Polaków

Multiscreening coraz popularniejszy wśród Polaków

IAB Polska opracował trzecią edycję raportu poświęconego zjawisku multiscreeningu (współkonsumpcji), które polega na jednoczesnym korzystaniu z więcej niż jednego ekranu. Popularnym wariantem takiego zachowania jest oglądanie telewizji i używanie smartfona w tym samym czasie.

Obecnie multiscreening uprawia 93% badanych, czyli o 10 punktów procentowych więcej niż w roku 2014. Multiscreening powiązany jest ze zmieniającymi się zwyczajami korzystania z poszczególnych mediów. W porównaniu z wynikami sprzed czterech lat zaobserwowano spadek wśród osób deklarujących korzystanie z mediów tradycyjnych (TV, prasa drukowana, tradycyjne radio) przy jednoczesnym wzroście odsetka użytkowników mediów cyfrowych (internet w smartfonie, internet w smartTV).

Media tradycyjne tracą, lecz nadal dominują

Jak wynika z raportu zatytułowanego TV + WWW = Razem Lepiej, zdecydowany wzrost popularności odnotowano w przypadku korzystania z internetu w smartfonie (w 2014 r. wskaźnik ten wynosił 51%, obecnie – 74%). Wzrosty odnotowano też w zakresie używania internetu na odbiornikach smartTV (10% vs. 25%), tabletach (21% vs. 25%) i konsolach (8% vs. 9%). Media tradycyjne – telewizja, prasa drukowana, radio – tracą na popularności, jednak wciąż dominują.

Multiscreening coraz powszechniejszy

Wzrost zjawiska multiscreening odnotowano we wszystkich badanych modelach takich zachowań (np. TV -> WWW, czyli w sytuacji gdy główną aktywnością jest oglądanie TV; a także WWW -> TV oraz WWW -> WWW). Największy wzrost dotyczy jednoczesnego korzystania z dwóch urządzeń cyfrowych (wzrost z 50% do 79%). Ogólny odsetek korzystania z wielu ekranów jednocześnie wzrósł z 83% do 93%.

Telewizja wpływa z aktywnościami online związanymi z markami

Treści oglądane w telewizji stanowią dla wielu ankietowanych impuls do podjęcia określonych działań w sieci.

Niemal połowa respondentów (47%) deklaruje, że zdarzyło im się szukać w internecie informacji o tym, co w danym momencie oglądają w TV. 44% szukało online informacji na temat marek widzianych w telewizji, a 41% sprawdzało online ceny produktów zobaczonych na ekranie telewizyjnym (41%). Co trzecia osoba (36%) kupiła w sieci coś, co widziała w TV, jedna na pięć szukała w sieci reklam, które spodobały jej się w telewizji, a co dziesiąta – wysłała komuś reklamę telewizyjną lub linka do niej.

Konsumpcja treści audiowizualnych częstą aktywnością online

Jak wynika z raportu, wśród aktywności online rosnącą rolę odgrywa konsumpcja treści audiowizualnych.

Zapytani o swoje aktywności w sieci, ankietowani najczęściej wskazywali na korzystanie z poczty e-mail (64%). Na drugim miejscu podawano natomiast oglądanie pełnometrażowych filmów i programów wideo (60%). W dalszej kolejności respondenci mówili o robieniu zakupów przez internet (59%), obsługa bankowości internetowej (55%), czytanie artykułów na portalach (54%) oraz oglądanie krótkich filmików wideo (53%).

Długie wideo na komputerach, krótkie na smartfonach

Autorzy raportu zwracają uwagę na różnice w zwyczajach dotyczących oglądania krótkich i długich form wideo.

Jeżeli chodzi o konsumpcję pełnometrażowych filmów i programów wideo, to najchętniej robimy to na komputerach. Smartfony i tablety służą natomiast częściej do konsumpcji krótkich form wideo.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.