Strona główna » iPresso Global Enterprise, czyli skuteczny marketing na skalę międzynarodową

iPresso Global Enterprise, czyli skuteczny marketing na skalę międzynarodową

iPresso Global Enterprise, czyli skuteczny marketing na skalę międzynarodową

Procesy automatyzujące marketing realizowane są zarówno przez małe i średnie firmy, jak i przez przedsiębiorstwa działające na skalę globalną. iPresso Global Enterprise to zaawansowana edycja systemu MA, dostosowana do prowadzenia kampanii na wielu rynkach geograficznych.

Rozwiązanie to pozwala na sprawne zarządzanie pracą zespołów na całym świecie, daje możliwość porównania wyników osiąganych na różnych rynkach i koordynowania kampanii prowadzonych przez poszczególne marki.

iPresso Global Enterprise pozwala na prowadzenie międzynarodowej komunikacji i zarządzanie procesami marketingowymi na wielu różnych rynkach geograficznych. Mechanizm ten, wypracowany we współpracy z międzynarodowymi markami i odpowiadający na ich szczególne potrzeby, został doceniony przez globalnych liderów.

Obsługa wielu różnych wersji językowych, działania w odmiennych strefach czasowych, podział baz kontaktów pod kątem poszczególnych marek i produktów, zaawansowane zarządzanie zgodami marketingowymi, czy przyznawanie ściśle określonych poziomów dostępu do systemu różnym zespołom, osobom, czy agencjom marketingowym – to tylko niektóre z możliwości tego rozwiązania.

iPresso Global Enterprise daje przedsiębiorstwom możliwość sprawnego nadzorowania działań prowadzonych na różnych rynkach. Pozwala na zarządzanie uprawnieniami do poszczególnych kont na różnych rynkach, dzięki czemu można dowolnie przyznawać i ograniczać dostępy poszczególnych zespołów i osób do działań na danym rynku, prowadzonych dla danego brandu, czy produktu.

Osoba o odpowiednich uprawnieniach może logować się na wszystkie konta iPresso podlegające firmie, dzięki czemu porówna efekty osiągane na poszczególnych rynkach, sprawdzi konwersję z konkretnych kampanii prowadzonych w danym kraju i przejrzy raporty z określonych działań marketingowych. Dzięki istnieniu jednego multipanelu, manager o odpowiednim poziomie uprawnień bez żadnych trudności może przełączać się pomiędzy poszczególnymi kontami, co zapewnia efektywne nadzorowanie pracy konkretnych zespołów marketingowych i daje wgląd w workflow danego procesu.

Co ważne, iPresso Global Enterprise to nie tylko najnowocześniejsza technologia marketingowa, lecz także najwyższe standardy wsparcia zapewniane klientom, a także możliwość korzystania z rozwiązań i narzędzi dedykowanych konkretnej branży. To także gwarancja ciągłego rozwoju i dostępu do najnowszych funkcjonalności i integracji.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.