Strona główna » Sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje marketing

Sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje marketing

Sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje marketing

Sztuczna inteligencja będzie odgrywać coraz istotniejszą rolę w działaniach marketingowych – wynika z raportu Lessons of 21st-Century Brands opracowanego przez Forbes Insights i Quantcast na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 504 managerów marketingu pracujących dla marek z całego świata.

Większość ankietowanych uważa, że rozwiązania oparte na AI będą najbardziej użyteczne w zakresie uzyskiwania precyzyjnych pomiarów (72%), w poznawaniu w czasie rzeczywistym oczekiwań klientów i leadów (55%), a także w prowadzeniu pogłębionej segmentacji behawioralnej (53%). Ponad połowa marketerów (52%) przewiduje też wykorzystanie tej technologii w zakresie wsparcia komunikacji w sposób umożliwiający zwiększenie zaangażowania odbiorców.

Ankietowani marketerzy twierdzą, że sztuczna inteligencja pozwala na pogłębienie relacji z aktualnymi i potencjalnymi klientami. 80% respondentów uważa, że technologia ta pozwoli im na wyeliminowanie konieczności wykonywania części codzienny zadań, dzięki czemu umożliwi poświęcenie większej ilości czasu na działania strategiczne.

Większość badanych uważa, że zastosowanie AI pozwala na optymalizację doświadczeń klientów w sieci (58%) oraz prowadzenie odpowiednio stargetowanych i spersonalizowanych działań komunikacyjnych (55%).

Ponad połowa ankietowanych (52%) deklaruje, że zastosowanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji pozwoliło im na zwiększenie sprzedaży. Podobny wskaźnik marketerów (53%) wskazuje, że AI umożliwiła im lepsze zarządzanie treściami i rekomendacjami. Co drugi respondent widzi przełożenie sztucznej inteligencji na wskaźniki utrzymania klientów (51%), a także na udane wprowadzenie nowych produktów (49%).

Zdecydowana większość respondentów planuje wzrost nakładów na działania wykorzystujące AI w ciągu najbliższych 2-3 lat. 53% deklaruje, że wydatki te wzrosną o 25%-49%, podczas gdy 17% zapowiada wzrost o 50%-74%. Kolejne 17% zamierza podnieść inwestycje w tym zakresie o 10%-24%.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.