Strona główna » Marketing w zgodzie z RODO: nowe możliwości w zakresie usuwania kontaktów w iPresso

Marketing w zgodzie z RODO: nowe możliwości w zakresie usuwania kontaktów w iPresso

Marketing w zgodzie z RODO: nowe możliwości w zakresie usuwania kontaktów w iPresso

Blok usunięcie kontaktu dostępny w scenariuszach Marketing Automation w iPresso pozwala marketerom na automatyczne wyeliminowanie z bazy kontaktów określonych osób – np. tych, które nie podejmą danego działania, takiego jak wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych. Rozwiązanie to jest szczególnie istotne w świetle nowych regulacji związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem danych osobowych, wprowadzonych przez RODO.

Typy kontaktów i powiązania między nimi

Jedną z istotnych opcji oferowanych przez iPresso jest możliwość tworzenie różnych typów relacji pomiędzy poszczególnymi kontaktami. Rozwiązanie to pozwala na łączenie kontaktów w układach takich, jak np. pracownik – firma, matka – dziecko, użytkownik – urządzenie, student – wydział – uczelnia.

Dzięki temu baza kontaktów iPresso jest czymś znacznie więcej niż zwykłym spisem firm i osób. Marketerzy mogą w niej definiować odpowiednie typy kontaktów, takie jak osoby czy organizacje, ale nawet urządzenia, maszyny czy samochody. Pomiędzy takimi kontaktami można następnie budować odpowiednie powiązania odzwierciedlające ich rzeczywiste relacje. Relacje takie mogą być przy tym swobodnie dostosowane do potrzeb konkretnego biznesu.

Usuwanie kontaktów z bazy

Opcja automatycznego usuwania określonych kontaktów z bazy pozwala marketerom na prowadzenie działań w pełni zgodnych z obowiązującymi przepisami w zakresie przetwarzania danych osobowych.

usunięcie kontaktu

Przykładem zastosowania bloku usuwania kontaktu jest powyższy scenariusz, w którym firma chce nadać nową zgodę marketingową swoim kontaktom. Pierwszym krokiem jest tu wysyłka wiadomości e-mail, zawierającej informacje na temat nowego regulaminu, dostosowanego do wymagań RODO w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych.

W e-mailu zamieszczony jest link, którego kliknięcie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych kontaktu. Jeżeli dana osoba wykona taką aktywność, system automatycznie doda jej nową zgodę, w oparciu o którą będzie można prowadzić dalsze działania marketingowe. W przypadku, gdy w określonym przedziale czasu dany kontakt nie kliknie w link zamieszczony w e-mailu, nastąpi usunięcie go z bazy kontaktów.

Automatyczne usuwanie kontaktów powiązanych

Możliwości w zakresie usuwania danych w iPresso zostały teraz poszerzone o opcję usunięcia kontaktów z nim powiązanych o jeden poziom w dół. Na przykład usunięcie kontaktu typu rodzic może powodować automatyczne usunięcie powiązanego z nim kontaktu o typie dziecko. Nie spowoduje już jednak usunięcia kolejnego kontaktu, powiązanego o poziom niżej do kontaktu typu dziecko.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.