Strona główna » 44% polskich internautów nie kupuje w sieci – kim są i dlaczego wolą sklepy tradycyjne?

44% polskich internautów nie kupuje w sieci – kim są i dlaczego wolą sklepy tradycyjne?

44% polskich internautów nie kupuje w sieci – kim są i dlaczego wolą sklepy tradycyjne?

Najczęściej podawany powodem niekorzystania z zakupów online jest preferowanie fizycznego kontaktu z produktem i możliwość obejrzenia go przed zakupem – wynika z raportu E-commerce w Polsce 2018 opracowanego przez Gemiusa.

Wśród osób, które nie kupują online, przeważają internauci z miast do 200 tys. mieszkańców (44% spośród wszystkich respondentów) oraz wsi (30%). Konsumenci tacy mają przeważnie wykształcenie niższe (44% udziału) lub średnie (41%), a sytuację swojego gospodarstwa domowego oceniają jako średnią lub dobrą.

Do głównych powodów unikania zakupów w sieci należy brak możliwości obejrzenia produktu (45%) oraz przyzwyczajenie do tradycyjnych kanałów sprzedaży (24%). Ankietowani mówili również o zbyt wysokich kosztach dostawy, obawach o problemy z gwarancją i o bezpieczeństwo płatności. Osoby w wieku 50+ częściej niż przedstawiciele młodszych grup wiekowych wspominały o potrzebie rozmowy ze sprzedawcą (23%).

Do czynników, które mogłyby spowodować zmianę zdania osób nieprzekonanych do e-zakupów należą przede wszystkim niższe koszty dostawy (na czynnik ten wskazało 35% z nich). Istotny wpływ na taką zmianę mogą mieć również atrakcyjniejsze ceny produktów w e-sklepach w porównaniu z tymi, które są dostępne w sklepach stacjonarnych,

Jeden na pięciu ankietowanych twierdzi przy tym, że żadna zachęta nie przekonałaby go do kupowania online.

Wśród produktów, które niekupujący w sieci wybraliby gdyby zmienili zdanie w sprawie e-zakupów, najczęściej wskazywano:

  • książki, płyty i filmy (34%),
  • odzież (33%),
  • sprzęt RTV/AGD (28%).

 

Badanie zostało zrealizowane przy pomocy dynamicznych ankiet CAWI (Computer-Assisted Web Interview) losowo emitowanych na witrynach o łącznym zasięgu pokrywającym ponad 90% polskich internautów.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.