Strona główna » Konsumenci otwierają e-maile od firm, ale są ostrożni w klikaniu w linki

Konsumenci otwierają e-maile od firm, ale są ostrożni w klikaniu w linki

Konsumenci otwierają e-maile od firm, ale są ostrożni w klikaniu w linki

14,2% konsumentów otwiera wiadomości e-mail, które otrzymuje od firm, jednak tylko 1,6% klika w zawarte w nich linki – dane te przynosi raport Direct Marketing Association.

Email Benchmarking Report 2017 wynika, że wskaźniki dostarczalności i otwieralności e-maili pozostają na wysokim poziomie. Pod względem open rates przodują firmy z branży turystycznej (21%). Badanie przygotowane przez Direct Marketing Association wskazuje przy tym na wyraźny rozdźwięk pomiędzy realnymi wskaźnikami otwarć, a tym jak postrzegają je konsumenci. Odbiorcy wskazywali bowiem, że otwierają od 28,4% do 50,08% wiadomości, podczas gdy realny wskaźnik wynosi 14,2%.

Według raportu najczęściej otwierane są e-maile wysyłane przez firmy z branży turystycznej (21,1%), przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (15%) i firmy z branży detalicznej (14,9%).

Najgorzej wypadają pod tym względem organizacje non-profit (6%), firmy z rynku wydawniczego (7,6%) i z sektor finansowego (9,5%). Tak słabe wyniki mogą według twórców raportu wskazywać na niedopasowanie treści przesyłanych materiałów do oczekiwań odbiorców.

Po raz pierwszy porównano też skuteczność e-maili z podziałem na sektor B2B i B2C. Okazało się, że częściej otwierane są e-maile B2B (22%, w stosunku do 18,7% dla B2C). Jednak to właśnie te z sektora B2C przeważają pod względem unikalnych kliknięć w linki.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.