Strona główna » Jak skutecznie segmentować kontakty w iPresso?

Jak skutecznie segmentować kontakty w iPresso?

Jak skutecznie segmentować kontakty w iPresso?

Atrybuty i aktywności kontaktów oraz prowadzone wobec nich działania marketingowe to główne kryteria, na podstawie których można przeprowadzić precyzyjną segmentację w systemie iPresso. Kryteria te można wybierać spośród domyślnie dostępnych w systemie (np. aktywności takie jak otwarcie e-maila, wejście na monitorowaną stronę), jak również samodzielnie definiować zgodnie z potrzebami firmy (np. zakup konkretnego produktu w ciągu ostatnich 7 dni).

Posiadanie odpowiednio posegmentowanej bazy kontaktów jest kluczem do prowadzenia skutecznych działań marketingowych. Dzięki iPresso w segmentacji kontaktów można wykorzystać całą dostępną wiedzę o behawioralnych i demograficznych cechach klientów, ich atrybutach i wykonanych wobec nich działaniach, a także przypisanych im tagach i kategoriach.

Segmentacja w oparciu o aktywności pozwala na określenie grupy kontaktów w oparciu zarówno o istniejące domyślnie w systemie aktywności, jak i o aktywności zdefiniowane samodzielnie. W systemie możliwy jest nie tylko wybór odpowiedniej aktywności (np. zakup produktu w ciągu ostatniego tygodnia), lecz także doprecyzowanie jej za pomocą tzw. parametrów aktywności, które pozwolą określić np. cenę produktu, liczbę zakupionych sztuk, rozmiar, itp.

segment1

W segmentacji zastosować można także atrybuty kontaktów. Do domyślnie istniejących w systemie atrybutów należą m.in. miasto, numer telefonu, adres e-mail. Dodatkowo użytkownicy mogą tworzyć własne atrybuty definiowane m.in. jako:

  • wartość liczbowa ( np. wiek),
  • wartość tekstowa (nazwa bloga),
  • wartość prawda/fałsz (np. status pracy – pracuje lub nie pracuje),
  • jedno z wielu (np. płeć),
  • wiele z wielu (np. branża).

 

Kolejnym kryterium, które można zastosować w wyznaczaniu segmentów są działania, jakie podjęto w systemie wobec kontaktów – np. wysyłki danej wiadomości e-mail, dodanie kontaktu przez API, wysyłka powiadomienia web push, zmiana scoringu.

segmentacja w ipresso

W tworzeniu danego segmentu wykorzystać można zestaw kryteriów łącząc ze sobą informacje o aktywnościach, atrybutach, działaniach, tagach czy kategoriach. Daje to możliwość ścisłego wyznaczenia docelowej grupy kontaktów.

Segmentacja jest podstawowym narzędziem, które można wykorzystać zarówno w wysyłkach kampanii e-mail, jak i w scenariuszach Marketing Automation. Pozwala ona na bardzo precyzyjne i skuteczne dotarcie do ściśle określonych grup targetowych z odpowiednio przygotowanym przekazem.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.