Strona główna » Zastosowanie odpowiedzi z ankiet w działaniach Marketing Automation

Zastosowanie odpowiedzi z ankiet w działaniach Marketing Automation

Zastosowanie odpowiedzi z ankiet w działaniach Marketing Automation

Jednym ze skutecznych narzędzi pozyskiwania informacji na temat preferencji potencjalnych klientów i wiedzy o ich opiniach w systemie Marketing Automation są ankiety. Funkcja ta pozwala na tworzenie ankiet zarówno z pytaniami otwartymi jak i zamkniętymi. W oparciu o udzielone przez ankietowanych odpowiedzi, możliwe jest przeprowadzenie dalszych, ściśle dopasowanych do odbiorców działań w systemie.

Przykładem zastosowania tej funkcji w systemie iPresso może być ankieta związana z oceną przez potencjalnego klienta przeprowadzonego z nim spotkania.

Jeżeli np. przedstawiciel firmy oferującej ubezpieczenia przeprowadzi spotkanie z potencjalnym klientem, po spotkaniu można przesłać takiej osobie ankietę z pytaniem zamkniętym.

Jak oceniasz spotkanie?

  • jestem bardzo zadowolony, dowiedziałem się wszystkiego,
  • spotkanie przebiegło poprawnie, ale temat nie został do końca wyczerpany,
  • nie jestem do końca zadowolony, uważam że spotkanie mogło być lepsze,
  • jestem niezadowolony z przebiegu spotkania.

 

Na podstawie udzielonych przez daną osobę odpowiedzi, komunikacja zostanie skierowana na inną ścieżkę komunikacji. Na przykład, jeżeli dana osoba wybierze odpowiedź jestem niezadowolony z przebiegu spotkania, możemy uruchomić scenariusz ratunkowy, w którym po uzyskaniu takiej odpowiedzi, system automatycznie wyśle powiadomienie do jednego z konsultantów, o tym że należy skontaktować się telefonicznie z danym klientem w celu poprawienia relacji.

Jeżeli ankietowany wybierze pierwszą z możliwych odpowiedzi, wyrażającą zadowolenie z przebiegu spotkania, system może np. automatycznie wysłać e-maila ze specjalną zniżką w przypadku wykupienia ubezpieczenia w ciągu najbliższych dni.

Dla każdej z pozostałych odpowiedzi możliwe jest przygotowanie jeszcze innych ścieżek Marketing Automation.

Dzięki stworzeniu takiego scenariusza, każda z osób, z którymi odbyło się spotkanie i która wypełniła ankietę, zostanie potraktowana w adekwatny sposób, co pozwoli na stworzenie właściwych relacji z klientami, szybkie naprawienie popełnionych błędów i sfinalizowanie transakcji z najbardziej zainteresowanymi kontaktami.

Dzięki dostępnej w iPresso zaawansowanej segmentacji kontaktów, możliwe jest również uwzględnienie konkretnych odpowiedzi udzielonych w ankiecie jako jednego z kryteriów tworzenia segmentu kontaktów. W praktyce oznacza to, że można np. wyodrębnić wszystkie osoby, które:

  • mieszkają w województwie małopolskim,
  • w wieku powyżej 30 lat,
  • oraz wyraziły bardzo pozytywną opinię na temat produktu/usługi

Dla takiego segmentu kontaktów można następnie przeprowadzić ściśle dopasowaną kampanię marketingową. Takie doprecyzowanie grupy docelowej pozwala na skuteczniejsze działania komunikacyjne, co z kolei przekłada się na wzrost liczby pozyskanych klientów.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.