Strona główna » Zarządzanie bazą kontaktów w systemie Marketing Automation

Zarządzanie bazą kontaktów w systemie Marketing Automation

Zarządzanie bazą kontaktów w systemie Marketing Automation

Podstawą prowadzenia kampanii w systemie Marketing Automation jest baza kontaktów. To w niej znajdują się dane aktualnych oraz potencjalnych klientów – wszystkich osób, z którymi firma prowadzi komunikację marketingową. W systemach Marketing Automation elementami pozwalającymi na segmentowanie bazy są tagi, kategorie i atrybutów kontaktów. Dzięki nim możliwe jest też realizowanie kampanii marketingowych nakierowanych na odpowiednio zawężone grupy kontaktów.

Oprócz standardowego kategoryzowania i segmentowania bazy kontaktów, które znamy z systemów CRM, w systemach Marketing Automation możliwe jest dodawanie tagów lub kategorii w sposób automatyczny. Dzięki szczegółowemu zaplanowaniu celów danego algorytmu możliwe będzie przekazanie wiedzy ściśle sprecyzowanym grupom kontaktów, które zaklasyfikowano wcześniej za pomocą odpowiednich tagów lub kategorii.

System Marketing Automation pozwala na zaawansowaną obsługę bazy kontaktów – ich segmentację, kategoryzację i wartościowanie (lead scoring). By funkcje te przekładały się na namacalne efekty, należy zadbać o odpowiednią higienę bazy.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas importu zgromadzonych kontaktów do Marketing Automation i w czasie dalszych działań w systemie?

Import danych – ważnym elementem dla podtrzymania ciągłości danych o potencjalnych i aktualnych klientach firmy jest dbałość o ich dokładne przekazanie do systemu MA z innych źródeł, w których dane takie były wcześniej gromadzone. Im więcej szczegółów na temat leadów zna system, tym większe są szanse na podjęcie wobec nich skutecznych działań.

Oznaczenie kontaktów pod kątem danych dotyczących importu – importowane kontakty powinny być oznaczone w sposób pozwalający na ich zidentyfikowanie pod względem dnia importu, źródła pochodzenia i innych ogólnych informacji, które ich dotyczą.

Zgody – ważne jest, by importowane do systemu Marketing Automation kontakty, które wyraziły wcześniej odpowiednie zgody dotyczące komunikacji marketingowej, posiadały adekwatną zgodę także w systemie MA. Kontaktowanie się z nimi za pomocą systemu będzie możliwe jedynie w przypadku oznaczenia takiej zgody.

Poprawianie lub usuwanie błędnych danych – ewentualne błędy w bazach kontaktów (np. nieprawidłowy adres e-mail) mogą sprawić, że dany rekord jest całkowicie bezużyteczny. Pozbycie się ich pozwoli na większą przejrzystość danych i uzyskanie bardziej wiarygodnych wyników kampanii.

Segmentacja – posegmentowanie bazy kontaktów poprzez przypisanie im odpowiednich tagów i kategorii umożliwi prowadzenie działań nakierowanych na ściśle określone grupy docelowe, co zwiększy skuteczność prowadzonych kampanii.

Sukcesywne rozbudowywanie bazy kontaktów – warto dbać o to, by w bazie danych zawierać jak najpełniejsze informacje o kontaktach (nazwa firmy, numer telefonu, e-mail, konta social media). Dzięki temu możliwe jest wielokanałowe komunikowanie się z nimi oraz dopasowanie komunikatów do ich cech i zachowań.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.