Strona główna » Precyzyjne działania marketingowe dzięki segmentacji w systemie MA

Precyzyjne działania marketingowe dzięki segmentacji w systemie MA

Precyzyjne działania marketingowe dzięki segmentacji w systemie MA

Posiadanie odpowiednio posegmentowanej bazy kontaktów jest kluczem do prowadzenia skutecznych działań marketingowych w internecie. Systemy Marketing Automation, takie jak iPresso, pozwalają na precyzyjne segmentowanie kontaktów w oparciu nie tylko o ich cechy demograficzne, lecz także o zaawansowane dane behawioralne (zachowania takie jak wejście na daną podstronę, pobranie pliku czy otwarcie e-maila).

Segmentacja bazy kontaktów to działanie umożliwiające zdefiniowanie poszczególnych grup kontaktów na podstawie określonych cech, atrybutów czy zachowań.

Podstawowe narzędzia segmentacji kontaktów dostępne są często w systemach do zarządzania relacjami z klientami (CRM). W ich przypadku mówimy zwykle o wyodrębnianiu określonych grup kontaktów na podstawie informacji o ich wieku, płci czy miejscu zamieszkania.

Systemy Marketing Automation zapewniają pod tym znacznie większe możliwości. Kryteria demograficzne można tu bowiem rozbudować o pozyskiwane na bieżąco dane na temat zachowań kontaktów, takich jak wejścia na konkretne podstrony, otwarcia e-maili, pobrania plików.

W systemach takich jak iPresso, segmentacja przebiega na wyższym poziomie, można tu bowiem łączyć kryteria demograficzne z behawioralnymi precyzyjnie definiując poszczególne segmenty. Dzięki dokonaniu takich podziałów możliwe będzie prowadzenie masowych akcji dopasowanych do charakteru, cech i oczekiwań danej grupy.

Poza wspomnianymi wcześniej cechami demograficznymi, w iPresso mamy do dyspozycji takie dane behawioralne jak np. informacje o pobycie kontaktów na danej podstronie, wypełnieniach formularzy i ankiet, otwarciach/kliknięciach e-mailingów, czy pobranych plikach.

Co istotne, systemy MA dają możliwość zawężenia grupy kontaktów należących do danego segmentu w oparciu o wiele różnych cech i zachowań jednocześnie.

segmentacja w ipresso

Jak widać na powyższym przykładzie, w iPresso możemy wyselekcjonować grupę osób, które cechują się posiadaniem wskazanych cech demograficznych (stanowisko, województwo) i wykonały odpowiednie czynności (otwarcie e-maila z ofertą, pobranie pliku). Po stworzeniu takiego segmentu można np. wyeksportować go do pliku .csv lub oznaczyć odpowiednim tagiem w systemie – i w ten sposób przekazać odpowiednią informację konsultantom, którzy skontaktują się z potencjalnymi klientami telefonicznie.

System iPresso pozwala również na zamrożenie takiego segmentu. Oznacza to, że możemy wyselekcjonować grupę osób spełniającą szereg warunków w danym momencie i prowadzić w systemie określone działania tylko wobec niej – nawet jeżeli dane którejś z osób się zmienią (np. gdy chcemy kontaktować się z wszystkimi osobami, które w danym czasie mieszkały w województwie mazowieckim, albo zajmowały określone stanowiska w swoich firmach).

Innym przykładem działania jest automatyczne odświeżanie kontaktów należących do danego segmentu w określonym interwale czasowym. System może więc np. co siedem dni przeliczać na nowo liczbę kontaktów spełniających kryteria (włączając do danego segmentu nowe kontakty) – i to dla nich przeprowadzać określone działania marketingowe.

Dzięki tak zaawansowanym opcjom segmentacji, system iPresso pozwala na komunikowanie się z odbiorcami w niezwykle precyzyjny sposób, co bezpośrednio przekłada się na efektywność prowadzonych kampanii.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.