Strona główna » Nowy kreator scenariuszy Marketing Automation w iPresso!

Nowy kreator scenariuszy Marketing Automation w iPresso!

Nowy kreator scenariuszy Marketing Automation w iPresso!

Nowy kreator pozwoli na wygodniejsze i szybsze tworzenie nawet najbardziej zaawansowanych ścieżek komunikacji z klientami. Zmienia się też sama ich nazwa – zamiast algortymów będziemy teraz mówić o scenariuszach.

Zobacz film poświęcony aktualizacji:

nowe scenariusze MA

Scenariusze MA będą projektowane z wykorzystaniem dobrze już znanego iPresso Studio. Proces ich tworzenia przebiegał będzie w czterech krokach – ustawienia, odbiorcy, scenariusz, podsumowanie.

Scenariusze w dalszym ciągu budowane będą na zasadzie przeciągnij i upuść (Drag&Drop), a ich poszczególnymi elementami składowymi pozostaną bloki akcji, bloki warunkowe oraz elementy takie jak opóźnienia czy powiadomienia.

Samo projektowanie scenariusza będzie jednak przebiegać w dużo swobodniejszy sposób. Poszczególne bloki tworzące daną ścieżkę będzie teraz można układać w dowolnym miejscu na polu roboczym (a nie, jak do tej pory, jedynie na poszczególnych “poziomach” scenariusza).

Pole robocze zostało powiększone, co zwiększy czytelność scenariuszy i pozwoli dopasować je do specyficznych potrzeb danej kampanii. Bardziej intuicyjne stanie się również łączenie ze sobą poszczególnych elementów budowanej ścieżki.

Dużym ułatwieniem w tworzeniu scenariusza będzie też możliwość kopiowania jego wcześniej zaprojektowanych fragmentów.

Co ważne, zmiana ta nie będzie miała żadnego wpływu na funkcjonowanie scenariuszy stworzonych do tej pory i aktywnych na kontach użytkowników iPresso.

 

Poniżej szczegółowo przedstawiamy wprowadzane zmiany.

 

Krok 1 – Ustawienia

Nowym elementem, poza zmienionym wyglądem, jest Zapisywanie akcji wejścia do scenariusza.

nowe MA - ustawienia

Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że wejście do scenariusza MA zostanie odnotowane w historii aktywności każdego kontaktu, który weźmie w nim udział. Domyślnie opcja ta jest wyłączona.

 

Krok 2 – Odbiorcy

Określenie odbiorców (kontaktów, które trafią do danego scenariusza) następowało do tej pory w bloku Początek. Obecnie ich definiowanie odbywać się będzie w drugim kroku tworzenia scenariusza MA.

Nowe secnariusze MA - Odbiorcy

Zmianie ulega również wygląd tego elementu.

 

Krok 3 – Scenariusze

Scenariusze MA nadal tworzone będą w oparciu o metodę przeciągnij i upuść (Drag&Drop).

Poszczególne bloki tworzące dany scenariusz będzie teraz można układać w dowolnym miejscu na polu roboczym (a nie, jak do tej pory – jedynie na poszczególnych “poziomach” scenariusza), a także kopiować całe fragmenty tworzonej ścieżki.

Nowe scenariusze MA Scenariusz

Samo pole robocze zostało powiększone, co zwiększy czytelność scenariuszy i pozwoli dopasować je do specyficznych potrzeb danej kampanii.

Bardziej intuicyjne stało się również łączenie ze sobą poszczególnych elementów scenariusza.

 

Krok 4 – Podsumowanie

Ostatnim krokiem w przygotowaniu scenariusza będzie Podsumowanie, gdzie widoczne są kluczowe elementy scenariusza, takie jak jego nazwa, typ czy data rozpoczęcia.Nowe scenariusze MA Podsumowanie

Poszczególne elementy zaznaczone są na zielono (gdy są wprowadzone prawidłowo), żółto (gdy wymagają edycji) lub czerwono (gdy nie zostały prawidłowo ustawione).

 

 

 

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.