Strona główna » Scoring behawioralny w systemie Marketing Automation

Scoring behawioralny w systemie Marketing Automation

Scoring behawioralny w systemie Marketing Automation

Jedną z metod oceny punktowej kontaktów w systemie iPresso jest scoring behawioralny. Polega on na wartościowaniu kontaktów na podstawie ich aktywności w obrębie monitorowanych stron, reakcji na wysyłane im komunikaty i innych zachowań, które mogą zostać indywidualnie zdefiniowane w systemie.

Scoring behawioralny doskonale sprawdza się we wszystkich zaawansowanych kampaniach, pozwalając na określenie stopnia zaangażowania danego leada w procesie zakupowym.

Bardzo ważne podczas długofalowych relacji z klientem jest pobudzenie i utrzymanie jego zainteresowania produktem i budowa świadomości marki. Scoring, przypisany do różnych aktywności potencjalnego klienta, pozwala nam sumować te punkty i w efekcie wyselekcjonować grupę osób, które są najbliższe zrealizowania zakupu.

Aby lepiej zobrazować możliwości scoringu behawioralnego w systemie iPresso, posłużmy się konkretnym przykładem z branży motoryzacyjnej.

Jak wiadomo, dojrzewanie leadów do zakupu samochodu może być bardzo długotrwałe. Klienci odwiedzają wiele salonów – zarówno w świecie realnym, jak i online. Porównują oferty pod względem cen i parametrów technicznych różnych modeli, czytają opinie ekspertów i innych klientów.

Dzięki zastosowaniu scoringu behawioralnego każdemu zachowaniu klienta możemy przypisać określoną liczbę punktów, co umożliwi wyłonienie tych osób, które są najbardziej zainteresowane dokonaniem zakupu.

Plan scoringowy mógłby tu wyglądać następująco:

  • 5 punktów za każde wejście na stronę poświęconą danemu modelowi samochodu,
  • 10 punktów za otworzenie e-maila,
  • 15 punktów za kliknięcie w link zawarty w e-mailu,
  • 20 punktów za wypełnienie formularza kontaktowego,
  • 25 punktów za pobranie oferty.

 

Scoring behawioralny uwzględniony w powyższym planie można oczywiście uzupełnić o punktację związaną z cechami demograficznymi danej osoby – np. miejscem zamieszkania, branżą, wiekiem.

Zastosowanie scoringu behawioralnego i demograficznego pozwala na wyodrębnienie osób bliskich dokonania zakupu, dzięki czemu możliwe jest przedstawienie im w dogodnym momencie odpowiednio dobranej do ich potrzeb oferty.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.