blog iPresso Marketing Automation

Nowe możliwości iPresso w segmentacji bazy kontaktów

iPresso zapewnia marketerom wszechstronne narzędzie do zarządzania bazą kontaktów – umożliwia ich kategoryzowanie, dzielenie na grupy i podgrupy, przypisywanie tagów, eksportowanie, importowanie, analizę i sortowanie. Możliwości systemu są cały czas poszerzane – najnowszym udoskonaleniem jest możliwość określania typów relacji pomiędzy poszczególnymi kontaktami. 

iPresso daje marketerowi możliwość prowadzenia dokładnie stargetowanych działań. Mogą być one nakierowane na konsumentów zamieszkujących dany region, będących w określonym wieku czy mających pewne konkretne zainteresowania. Pozwala to na efektywną komunikację z potencjalnymi i aktualnymi klientami poprzez dostarczanie im takich treści, jakie są przez nich oczekiwane.

Możliwości gromadzenia danych demograficznych i behawioralnych o konsumentach są cały czas rozwijane. Najnowszą funkcją bazy kontaktów systemu iPresso jest możliwość przypisania każdemu z kontaktów typu, za pomocą którego określone zostaną jego powiązania z innymi osobami znajdującymi się w bazie.

Dzięki temu można będzie prowadzić kampanie marketingowe nastawione na grupę osób, pomiędzy którymi zachodzą określone relacje (np. pokrewieństwo, znajomość, relacje zawodowe) lub uzależnić podjęcie danego działania od charakteru tych relacji.

 

Michał Pasternak

Content Editor iPresso, autor tysięcy artykułów i tekstów poświęconych technologicznej magii marketingu.

Dodaj komentarz